Abhishek Raghuram for Vasantha Memorial Cancer Hospital Anniversary

Organizer: Vasantha Memorial Cancer Hospital

Venue: Sivagami Pethachi Auditorium, Alwarpet, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: N.C. Bharadwaj

List of songs:

1) mAl marugan (varNam) – hindOLam (A)
2) vArAhI – vEgavAhini (AS)
3) ninnuvinA – tODi (A)
4) murugA – harikAmbOji  (AN)
5) varanArada – vijayashri  (AS)
6) rAgam tAnam pallavi – kalAvati – misra tripuTa (tisra gati) (T)
eDuppu: 4 counts after samam. arudi: 5 counts
pallavi wordings – “shAradE vINA pustaka dhAriNIm, sangIta kalAvatI”
rAgAs sung: kalAvati, saraswati, hEmavati, mAnavati
7) sarvalOka dayAnidhE – husEni
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

PicsArt_08-28-08.51.26

 

Advertisements

Abhishek Raghuram at Sri Krishna Gana Sabha, Chennai 

Organizer and venue: Sri Krishna Gana Sabha, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: Akkarai Subbulakshmi
Mrudangam: R. Sankaranarayanan
Ghatam: N. Guruprasad

List of songs:
1) eduTa nunnADu – bhujangini (O)
2) pAlayamAm – kannaDA (AS)
3) gAnamUrtE – gAnamUrti (AS)
4) santAnagOpAlakrishnam – khamAs (ANST)
5) bAlagOpAla – bhairavi (ANST)
6) garuDagamana – hindOLam  (O)
7) Erumayil (tiruppugazh) – jaidIp ?
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

 

2016-08-25-18.48.48.jpg.jpg

TM Krishna for Brahma Gana Sabha

Organizer: Brahma Gana Sabha and P.S. Institute of Music, Arts and Culture

Venue: TAG Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna 
Violin: Akkarai Subbulakshmi 
Mrudangam: Manoj Siva

Ghatam: Chandrasekara Sarma

List of songs:
1) nannu brOcuTaku – tODi (ONS)

2) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi (AtS)

3) kSIrasAgara – dEvagAndhAri  (AS)

4) varALi (A)

5) shrI mAtrubhUtam – kannaDA (OST)

6) shringAram (viruttam) – mOhanam 

7) mOhana rAmA – mOhanam

8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

Abhishek Raghuram at Varadaraja Perumal Temple, Kanchipuram

Organizer and venue : Varadaraja Perumal Temple,  Kanchipuram

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: L. Ramakrishnan
Mrudangam: R. Sankaranarayanan

List of songs:
1) sarasUDa (varNam) – sAvEri
2) shrI pArthasArathi – sudha dhanyAsi (S)
3) narasimhA – bilahari (AS)
4) mahAlakSmI – mAdhavamanOhari
5) venkaTa ramaNA – latAngi (ANST)
6) muddugArE – kurinji (O)
7) bhujagashAyinO – yadukulakAmbOji

image

Abhishek Raghuram for Rasika Fine Arts, Chennai

Organizer: Rasika Fine Arts
Venue: Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, West Mambalam, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Kumbakonam Swaminathan

List of songs:
1) duDukugala – gauLa (O)
2) mariyEmi kAvalanu – kannaDA (AS)
3) ETi janma – varALi
4) lakSaNamulu – sudha sAvEri (AST)
5) intanucu – guNTakriyA (OS)
6) shrI rAmA jaya rAmA – yadukulakamboji 
7) ElarADA – bhairavi (O)
8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi
9) mAmava paTTAbhirAma – maNirang
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image