Kumaresh and Jayanthi for Charsur Arts Foundation

Kanada and kalyani melting the hearts. So much melody! Such great mastery over their instruments!

Kumaresh, Jayanthi Kumaresh, Anantha R. Krishnan and Trichy Krishnaswamy for Charsur Arts Foundation’s mid-year music festival Dvayam at Rukmini Arangam, Kalakshetra, Chennai.

 

dvayam_kstra

Advertisements

Abhishek Raghuram at Sri Krishna Gana Sabha, Chennai 

Organizer and venue: Sri Krishna Gana Sabha, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: Akkarai Subbulakshmi
Mrudangam: R. Sankaranarayanan
Ghatam: N. Guruprasad

List of songs:
1) eduTa nunnADu – bhujangini (O)
2) pAlayamAm – kannaDA (AS)
3) gAnamUrtE – gAnamUrti (AS)
4) santAnagOpAlakrishnam – khamAs (ANST)
5) bAlagOpAla – bhairavi (ANST)
6) garuDagamana – hindOLam  (O)
7) Erumayil (tiruppugazh) – jaidIp ?
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

 

2016-08-25-18.48.48.jpg.jpg

TM Krishna for Brahma Gana Sabha

Organizer: Brahma Gana Sabha and P.S. Institute of Music, Arts and Culture

Venue: TAG Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna 
Violin: Akkarai Subbulakshmi 
Mrudangam: Manoj Siva

Ghatam: Chandrasekara Sarma

List of songs:
1) nannu brOcuTaku – tODi (ONS)

2) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi (AtS)

3) kSIrasAgara – dEvagAndhAri  (AS)

4) varALi (A)

5) shrI mAtrubhUtam – kannaDA (OST)

6) shringAram (viruttam) – mOhanam 

7) mOhana rAmA – mOhanam

8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

Abhishek Raghuram at Varadaraja Perumal Temple, Kanchipuram

Organizer and venue : Varadaraja Perumal Temple,  Kanchipuram

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: L. Ramakrishnan
Mrudangam: R. Sankaranarayanan

List of songs:
1) sarasUDa (varNam) – sAvEri
2) shrI pArthasArathi – sudha dhanyAsi (S)
3) narasimhA – bilahari (AS)
4) mahAlakSmI – mAdhavamanOhari
5) venkaTa ramaNA – latAngi (ANST)
6) muddugArE – kurinji (O)
7) bhujagashAyinO – yadukulakAmbOji

image

Abhishek Raghuram for Rasika Fine Arts, Chennai

Organizer: Rasika Fine Arts
Venue: Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, West Mambalam, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Kumbakonam Swaminathan

List of songs:
1) duDukugala – gauLa (O)
2) mariyEmi kAvalanu – kannaDA (AS)
3) ETi janma – varALi
4) lakSaNamulu – sudha sAvEri (AST)
5) intanucu – guNTakriyA (OS)
6) shrI rAmA jaya rAmA – yadukulakamboji 
7) ElarADA – bhairavi (O)
8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi
9) mAmava paTTAbhirAma – maNirang
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

TM Krishna for Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Organizer & Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: Manoj Siva
Khanjira: Sunil Kumar

List of songs:
* karacaraNa (viruttam) – nATTakurinji  (O)
* ekkAlattilum maravEnE – nATTakurinji (NS)
* amritavarshini (At by TM Krishna)
* cakkani rAja – kharaharapriyA (AtS) (At by BU Ganesh Prasad)
* tyAgarAjAya namastE – bEgaDA (AS)
* EtAvunarA – kalyANi (OT)
* paccai mAmalai (viruttam) – kAmbOji (O)
* hE gOvinda – kAmbOji
* rAmA kathA sudhA – madhyamAvati  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image