abhi_chowdiah29jan

Abhishek Raghuram at Chowdiah Hall, Bangalore

abhi_chowdiah29jan

Venue: Chowdiah Hall, Bangalore

Organizer: Bharathiya Saamagaana Sabha

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: H.N. Bhaskar

Mrudangam: Arjun Kumar

Khanjira: B. Shree Sundarkumar

List of songs:

1) Ananda naTana – kEdAram (S)

2) shrI vallI dEvasEnApatE – naTabhairavi (AS)

3) rAgam tAnam pallavi – khamAs, vasantA, husEni – mishra cApu (T)

    pallavi wordings: “venkaTa ramaNA, sankaTa haraNA tirupati”

    eDuppu: 10 counts after samam; arudi: 8 counts

4) bhavAnI dayAnI – sindhubhairavi (A)

5) tillAnA – pUrvi

6) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

gg_bvrr_ram_24jan

Concert with Gayathri Girish for Madhuradhwani

Madhuradhwani organized a lecture demonstration and concert on Sri Thyagaraja’s musical opera Nauka Charitram. Sri Nagaswamy, former Director of Archaeology spoke about Sri Thyagaraja’s inspiration behind creating this musical opera and about the songs in the opera. Later Smt. Gayathri Girish sang a few songs from the opera. Shri B.V. Raghavendra Rao played the violin while I played the mrudangam.

gg_bvrr_ram_24jan

Here is the song list:

1) shringArincukOni – suruTTi – Adi

2) ADavAramella – yadukulakAmbOji – mishra cApu

3) ODanu jaripE – sArangA – Adi

4) tanayanDE – bhairavi – mishra cApu

5) E nOmu nOcitimO – punnAgavarALi – Adi (tisra gati)

6) cAlu cAlu – sAvEri – mishra cApu

7) cUtAmurArE – karnATaka kApi – mishra cApu

8) allakallOlamAyEnamma – saurAshTram – Adi

9) hari hari – punnAgavarALi – Adi

10) gandhamu puyyarugA – punnAgavarALi – Adi

11) ghumA ghumAyani – saurAshTram – mishra cApu

12) mA kulamunakiha (mangaLam) – suruTTi – mishra cApu

The recording of the concert is available below:

abhi_nstss11Jan15

Abhishek Raghuram for NSTSS, Chennai

Abhishek Raghuram (Vocal), H.N. Bhaskar (Violin), Neyveli Narayanan (Mrudangam) and Anirudh Athreya (Khanjira) performed today for Nanganallur Sri Thyagaraja Sangeetha Samajam. It was a great performance by the team. Abhishek was as usual brilliant. H.N. Bhaskar played so beautifully. Neyveli Narayanan anna is one of my favorites and he and Anirudh Athreya accompanied so well for the kritis and played a very good tani.

abhi_nstss11Jan15

Song list:
1) karunimpa (varnam) – sahana (a)
2) vatapi ganapatim – hamsadhwani (s)
3) tulasidala – mayamalavagaula (os)
4) durmarga – ranjani (ans)
5) shri rama jaya rama – yadukulakamboji (a)
6) banturiti – hamsanadam (as)
7) dharini – sudha saveri (ast)
8) gitarthamu – surutti
9) ni nama rupa mulaku (mangalam) – saurashtram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abhi_nadsud05Jan15

Abhishek Raghuram for Nadha Sudha, Chennai

Abhishek Raghuram (Vocal), Mysore Srikanth (Violin) and R. Sankaranarayanan (Mrudangam) performed for Nadha Sudha.

The superhuman Abhishek plans to sing maaravairi ramani in nasikabhushani, then after nasikabhushani alapana by violin decides to do a double header nasikabhushani – nalinakanti RTP instead!!!!! What a performance! What amazing transitions!!!! Total goosebumps! He simply says this is like “f composite g”!!!!!!

All this after singing amazing detailed sahana, kannadabangala, sudha dhanyasi and sama.

Still not done after that RTP, he launches into a detailed alapana of dipali!!!!

Mysore Srikanth and R Sankaranarayanan were simply amazing as well. What a team today!

Lucky Nadha Sudha people!!!!!

A concert to remember and cherish for my lifetime!!!!!

abhi_nadsud05Jan15

Song list :

1) intamODi (varNam) – sArangA (O)
2) vandanamu – sahAnA (A)
3) rENukA dEvi – kannaDabangALA (AS)
4) shrI parthasArathi – sudha dhanyAsi (AS)
5) smara hari – sAmA (AST)
6) RTP – nAsikabhUshaNi and naLinakAnti – kanDa Ekam 2 kaLai (t)
pallavi wordings: “pAlayamAm nAsikAbhUshaNi, rakSamAm naliNakAnti”
eDuppu: 6 counts after samam, arudi 10 counts
7) hariguN gAvat – dIpali (a)
8) ni nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

sanjay_bgs15dec14

Sanjay Subrahmanyan for Brahma Gana Sabha, Chennai

Sanjay special at Brahma Gana Sabha today with a much deserved standing ovation at the end. Marathon 3 hour 40 min concert by Sanjay Subrahmanyan (Vocal), Nagai Sriram (Violin), Nanjil Arul (Mrudangam) and Dr. S. Karthick (Ghatam). Brahma Gana Sabha is one place where I have never missed a Sanjay concert in the last so many years now.

Special mention must be made of Nanjil Arul. I have heard his recordings before but this is the first time I heard him live. He played along so well and came into his own with special endings and phrases whenever he spotted the opportunity. Nagai Sriram and Dr. Karthick were great as usual. Nagai Sriram’s ragamalika swarams for the pallavi were too good, matching the standard set by Sanjay when he sang them.

sanjay_bgs15dec14

Song list:
1) sami ni rammanave (varnam) – kedaram
2) siddhi vinayakane – kalavati (s)
3) ne pogada – varali (ans)
4) shri kamalambayam – bhairavi
5) thilai chidambarame – kapinarayani (as)
6) shri chamundeshwari – bilahari (ast)
7) summa summa – atana (a)
8) telisirama – purnachandrika
9) ragam tanam pallavi – natakapriya – misra rupakam 2 kalai
Pallavi wordings: “penmaye shaktiyada adhai vanangum perumaye buddhiyada, nara manidha”
eduppu: 6 counts after samam, arudi: 10 counts
ragamalika swarams in natakapriya, sahana, amrithavarshini, darbarikanada
9) tillana – darbarikanada
10) arumo aval – mand (o)
11) rina madhanuta – behag (o)
12) surutti (o)
13) ni nama rupa mulaku (mangalam) – saurashtram
14) vazhiya senthamizh – madhyamavati

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

tnsk-mmu

T.N.S. Krishna for Jaya TV Margazhi Utsavam

Venue: Kumara Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram, MRC Nagar, Chennai

Vocal: T.N.S. Krishna

Violin: Shertalai Sivakumar 

Mrudangam: B. Ganapathyraman
tnsk-mmu

List of songs:

1) manamohana (varnam) – mohanam (os)

2) shakti ganapatim – nattai (ons)

3) mandasmita (viruttam) – hamsanadam
krupanidhe – hamsanadam

4) saravanabhava – pashupatipriya

5) uruvai (viruttam) – shankarabharanam
manadirkisaindha – shankarabharanam (anst)

6) mavur valam – sindhubhairavi

7) tillana – hamsanandi

8) madhyamavati (o)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abhi-mmu

Abhishek Raghuram for Maximum Media’s Margazhi Maha Utsavam

abhi-mmu(Photo courtesy: Facebook post of Subhasree Thanikachalam, Maximum Media)

Venue: Youth Hostel, Indira Nagar, Adyar, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: Parur M.S. Ananthakrishnan

Mrudangam: Anantha R. Krishnan

Kanjira: K.V. Gopalakrishnan

List of songs:

1) evarani – devAmrutavarshini

2) rAkA shashivadana – Takka (a)

3) manasA mana – vardhani (ans)

4) aparAdhamulanOrva – rasALi (as)

5) varanArada – vijayashri (ons)

6) mOkSamu galadA – sAramati (ast)

7) patiki hArati – suruTTi

8) ni nama rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)