Concert with Jeyaraaj and Jaysri at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Played mridangam with the veena duo Jeyaraaj and Jaysri at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai for Layapriyan Papanasam Kumar’s Maha Shivaratri akhandam. Here is the song list:

Veena:  J.T. Jeyaraaj Krishnan and Jaysri Jeyaraaj
Mrudangam: R. Ramkumar
Ghatam: Madipakkam Murali

List of songs:
1) vishvanAthEna – sAmantA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (A)
2) cintaya mAkanda – bhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (AtST)
3) ADum cidambaramO – behAg – Adi – gOpAlakrishna bhArati (O)
(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abhi_rgtemp11Feb15

Abhishek Raghuram at Rathnagireeswarar Temple, Chennai

Venue: Rathnagireeswarar Temple, Besant Nagar, Chennai

Organizer: Bhaktha Mandali

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: Mysore Srikanth

Mrudangam: Vijay B. Natesan

Khanjira: K.V. Gopalakrishnan

abhi_rgtemp11Feb15

List of songs:

1) Ananda naTana – kEdAram (S)
2) kapAli – mOhanam (AS)
3) rAmanAtham bhajEham – kAmavardhini (ANST)
4) cintayamA – bhairavi (AN)
5) tEruvadeppO – khamAs (A)
6) vishvEshvar – sindhubhairavi  (A)
7) patiki hArati – suruTTi
8) ni nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abhi_blrgs060215

Abhishek Raghuram for Sri Rama Lalitha Kala Mandira, Bangalore

Venue: Bangalore Gayana Samaja

Organizer: Sri Rama Lalitha Kala Mandira

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: Charulatha Ramanujam

Mrudangam: Anantha R. Krishnan

Khanjira: G. Guruprasanna

abhi_blrgs060215

List of songs:

1) karuNimpa (varNam) – sahAnA (O)

2) duDukugala – gauLa (O)

3) entarAnI – harikAmbOji (ANS)

4) aparAdhamulanOrvA – rasALi (AS)

5) sogasujUDa – kannaDagauLa (OS)

6) talli ninnu nera – kalyANi (ANST)

7) jAnakI ramaNA – kApi (A)

8) sakhi prANa – cencuruTTi

9) vishvEshvara – sindhubhairavi (A)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abhi_chowdiah29jan

Abhishek Raghuram at Chowdiah Hall, Bangalore

abhi_chowdiah29jan

Venue: Chowdiah Hall, Bangalore

Organizer: Bharathiya Saamagaana Sabha

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: H.N. Bhaskar

Mrudangam: Arjun Kumar

Khanjira: B. Shree Sundarkumar

List of songs:

1) Ananda naTana – kEdAram (S)

2) shrI vallI dEvasEnApatE – naTabhairavi (AS)

3) rAgam tAnam pallavi – khamAs, vasantA, husEni – mishra cApu (T)

    pallavi wordings: “venkaTa ramaNA, sankaTa haraNA tirupati”

    eDuppu: 10 counts after samam; arudi: 8 counts

4) bhavAnI dayAnI – sindhubhairavi (A)

5) tillAnA – pUrvi

6) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

gg_bvrr_ram_24jan

Concert with Gayathri Girish for Madhuradhwani

Madhuradhwani organized a lecture demonstration and concert on Sri Thyagaraja’s musical opera Nauka Charitram. Sri Nagaswamy, former Director of Archaeology spoke about Sri Thyagaraja’s inspiration behind creating this musical opera and about the songs in the opera. Later Smt. Gayathri Girish sang a few songs from the opera. Shri B.V. Raghavendra Rao played the violin while I played the mrudangam.

gg_bvrr_ram_24jan

Here is the song list:

1) shringArincukOni – suruTTi – Adi

2) ADavAramella – yadukulakAmbOji – mishra cApu

3) ODanu jaripE – sArangA – Adi

4) tanayanDE – bhairavi – mishra cApu

5) E nOmu nOcitimO – punnAgavarALi – Adi (tisra gati)

6) cAlu cAlu – sAvEri – mishra cApu

7) cUtAmurArE – karnATaka kApi – mishra cApu

8) allakallOlamAyEnamma – saurAshTram – Adi

9) hari hari – punnAgavarALi – Adi

10) gandhamu puyyarugA – punnAgavarALi – Adi

11) ghumA ghumAyani – saurAshTram – mishra cApu

12) mA kulamunakiha (mangaLam) – suruTTi – mishra cApu

The recording of the concert is available below:

abhi_nstss11Jan15

Abhishek Raghuram for NSTSS, Chennai

Abhishek Raghuram (Vocal), H.N. Bhaskar (Violin), Neyveli Narayanan (Mrudangam) and Anirudh Athreya (Khanjira) performed today for Nanganallur Sri Thyagaraja Sangeetha Samajam. It was a great performance by the team. Abhishek was as usual brilliant. H.N. Bhaskar played so beautifully. Neyveli Narayanan anna is one of my favorites and he and Anirudh Athreya accompanied so well for the kritis and played a very good tani.

abhi_nstss11Jan15

Song list:
1) karunimpa (varnam) – sahana (a)
2) vatapi ganapatim – hamsadhwani (s)
3) tulasidala – mayamalavagaula (os)
4) durmarga – ranjani (ans)
5) shri rama jaya rama – yadukulakamboji (a)
6) banturiti – hamsanadam (as)
7) dharini – sudha saveri (ast)
8) gitarthamu – surutti
9) ni nama rupa mulaku (mangalam) – saurashtram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

abhi_nadsud05Jan15

Abhishek Raghuram for Nadha Sudha, Chennai

Abhishek Raghuram (Vocal), Mysore Srikanth (Violin) and R. Sankaranarayanan (Mrudangam) performed for Nadha Sudha.

The superhuman Abhishek plans to sing maaravairi ramani in nasikabhushani, then after nasikabhushani alapana by violin decides to do a double header nasikabhushani – nalinakanti RTP instead!!!!! What a performance! What amazing transitions!!!! Total goosebumps! He simply says this is like “f composite g”!!!!!!

All this after singing amazing detailed sahana, kannadabangala, sudha dhanyasi and sama.

Still not done after that RTP, he launches into a detailed alapana of dipali!!!!

Mysore Srikanth and R Sankaranarayanan were simply amazing as well. What a team today!

Lucky Nadha Sudha people!!!!!

A concert to remember and cherish for my lifetime!!!!!

abhi_nadsud05Jan15

Song list :

1) intamODi (varNam) – sArangA (O)
2) vandanamu – sahAnA (A)
3) rENukA dEvi – kannaDabangALA (AS)
4) shrI parthasArathi – sudha dhanyAsi (AS)
5) smara hari – sAmA (AST)
6) RTP – nAsikabhUshaNi and naLinakAnti – kanDa Ekam 2 kaLai (t)
pallavi wordings: “pAlayamAm nAsikAbhUshaNi, rakSamAm naliNakAnti”
eDuppu: 6 counts after samam, arudi 10 counts
7) hariguN gAvat – dIpali (a)
8) ni nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)