Concert with Mambalam Sisters for Dikshitar Akhandam

I played mrudangam for the concert of Mambalam Sisters at the Dikshitar Akhandam. Song list and other details are given below.

Venue: Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, RK Mutt Road, Mylapore, Chennai
Organizer: Bharatiya Sangeetha Vaibhavam
Theme: Dikshitar Akhandam

Vocal: Mambalam Sisters (Vijayalakshmi and Chithra)
Violin: Dr. R. Hemalatha
Mrudangam: R. Ramkumar
Khanjira: K.S. Rangachari

List of songs:
1) shrI dakSiNAmUrtimIsham – phEnadyuti (S)
2) hariyuvatIm haimavatIm – dEshisimhAravam
3) parvatavardhanI pAhimAm – sAmA (AS)
4) shrI nIlOtpala nAyikE – nArIrItigauLa (AS)
5) cEta shrI bAlakrishnam – jujAvanti
6) pavanAtmajAm bhajarE – shankarAbharaNam (AST)
7) shrI bhArgavI bhadram – maNgaLakaishiki

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

mambalamsis_22mar15

T.M. Krishna at BSV Trust’s Dikshitar Akhandam

Venue: Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, RK Mutt Road, Mylapore, Chennai
Organizer: Bharatiya Sangeetha Vaibhavam
Theme: Dikshitar Akhandam

Vocal: T.M. Krishna
Violin: R.K. Shriramkumar
Mrudangam: K. Arunprakash

List of songs:
1) mangaLadEvatE – mArgadEshi (A)
2) sAmi ninnE kOri (varNam) – shrIranjani (AN)
3) shrI valmIkalingam – kAmbOji (AN)
4) bAlagOpAla – bhairavi (A)
5) shrI guruguha mUrtE – udayaravicandrikA (O)
6) shrI vEnkaTagirIsham – suraTi (OS)
7) varadarAja pAhi (nOTTusvaram) – shankarAbharaNam

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Song no. 2 (varnam) in the above list is composed by Ramaswami Dikshitar. T.M. Krishna said the speciality of this varnam is that in the charanam, the first swaram is composed by Ramaswami Dikshitar while the next three are composed by Shyama Shastri, Chinnaswami Dikshitar and Muthuswami Dikshitar respectively.

Tmk_22mar15

Seetha Rajan and students at Dikshitar Akhandam

Venue: Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, RK Mutt Road, Mylapore, Chennai
Organizer: Bharatiya Sangeetha Vaibhavam
Theme: Dikshitar Akhandam

Vocal: Seetha Rajan and students
Violin: M. Rajeev
Mrudangam: Patri Satish Kumar

List of songs:
1) tyAgarAja pAlayAshumAm – gauLa
2) tyAgarAja madhvajArOha – shrI
3) tyAgarAjO virAjatE – aTANA
4) tyAgarAjam bhajarE – yadukulakAmbOji
5) tyAgarAjEna samrakSitOham – sALagabhairavi
6) tyAgarAjAya namastE – bEgaDA
7) tyAgarAjAdanyam – darbAr
8) shrI tyAgarAjasya – rudrapriyA
9) tyAgarAjE krityAkrityam – sahAnA
10) vIravasanta tyAgarAja – vIravasantam
11) tyAgarAjam bhajEham – nIlAmbari

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

seetharajan_22mar15

Abhishek – A day with Thyagaraja

Brilliant concert by Abhishek and team! Anantha’s mridangam simply sang along. It was such great accompaniment!

Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai
Organizer: Sri Parthasarathy Swami Sabha
Theme: A day with Thyagaraja

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: Anantha R. Krishnan

List of songs:
1) girirAja sutA – bangALA
2) entamuddO – bindumAlini (A)
3) raghuvara nannu – pantuvarALi (ANS)
4) koluvaiyunnADE – dEvagAndhAri
5) rAkA shashivadanA – TakkA
6) enduku nirdaya – harikAmbOji (ANS)
7) Emi jEsitE – tODi (AN)
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Abhishek_02032015bvb

V.V. Subramaniam at Mylapore

Shri V.V. Subramaniam performed today in Mylapore. It’s a loss for us rasikas that we don’t get to hear him that often. What a naadham! What weight in his bowing! Each musical sound that emanated from his violin sounded so pure and complete!!!!

Hanumanthapuram Shri Bhuvarahan played the mrudangam.

vvs_01feb15

Abhishek Raghuram at Mylapore

Abhishek Raghuram sang today for the akhandam being held at Sundara Panduranga Mukunda Raghavendralaya Trust. T.K. Padmanabhan and M.A. Sundareswaran played the violin. B. Shreesundarkumar, Guru Raghavendra, Hanumanthapuram Bhuvarahan and Kunnakudy M. Balamuralikrishna took turns to play the mrudangam. A.S. Krishnan played the morsing.

Songs list:

1) mEru samAna – mAyAmALavagauLa

2) candracUDa – darbArikAnaDA

3) viTTalA salahO svAmI – dEsh

20150301_194729abhishek