Concert with Jeyaraaj and Jaysri at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Played mridangam with the veena duo Jeyaraaj and Jaysri at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai for Layapriyan Papanasam Kumar’s Maha Shivaratri akhandam. Here is the song list:

Veena:  J.T. Jeyaraaj Krishnan and Jaysri Jeyaraaj
Mrudangam: R. Ramkumar
Ghatam: Madipakkam Murali

List of songs:
1) vishvanAthEna – sAmantA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (A)
2) cintaya mAkanda – bhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (AtST)
3) ADum cidambaramO – behAg – Adi – gOpAlakrishna bhArati (O)
(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)