Sanjay Subrahmanyan @ STSVS, Chennai

Organizer & Venue: Sri Thyagaraja Sangeetha Vidwath Samajam, Chennai

 

Vocal:  Shri Sanjay Subrahmanyan

Violin: Shri S. Varadarajan

Mrudangam:  Shri S.J. Arjun Ganesh

 

 

List of songs:

1) sAmaja vara gamanA – hindOLam – Adi – tyAgarAja (S)

2) paralOka bhayamu – mandAri – Adi – tyAgarAja

3) sAmiki sari – bEgaDA – rUpakam – tyAgarAja (AS) 

4)  shrI ramya cittAlankAra – jayamanOhari – Adi – tyAgarAja 

5) amma rAvamma – kalyANi – kanDa cApu – tyAgarAja (AN)

6) nI dayacE – yadukulakAmbOji – Adi – tyAgarAja

7) nI vaNTi deivamu – bhairavi – Adi – tyAgarAja (A)

8 ) vinavE O manasA – vivardhani – rUpakam – tyAgarAja

9) eTula brOtuvO – cakravAham – mishra cApu – tyAgarAja (AST)

10) evvarE rAmayyA – gAngEyabhUshaNi – Adi – tyAgarAja

11) sAgaruNDu veDalenidO – yamunAkalyANi – rUpakam – tyAgarAja (O)

12) uyyAla lUgavayyA – nIlAmbari – kanDa cApu – tyAgarAja (O)

13) rAmacandra nI daya – suruTTi – Adi – tyAgarAja

14) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Sandeep Narayan for Kalpakkam Sangeetha Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of Sandeep Narayan. The concert was organized by Kalpakkam Sangeetha Sabha at Sri Varasiddhi Vinayakar Temple, Kalpakkam.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Sandeep Narayan

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (S)

3) eppaDi manam – husEni – mishra cApu – aruNAcala kavirAyar 

4)  kAlai thUkki ninru – yadukula kAmbOji – Adi – mArimuthu piLLai (A)

5) parAmukhamadEnO – shUlini – Adi – kOTIshvara iyer (AS)

6) ennALu urakE – shubapantuvarALi – mishra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) tunbam nErgayil – dEsh – Adi – bhAratidAsan (O)

8 ) uppum karpUramum (viruttam) – shrIranjani

      kANa vEnDAmO – shrIranjani – catusra Ekam (tisra gati) – pApanAsam sivan

9) tillAnA (nAdhrudhIm tanana) – sindhubhairavi – Adi – UthukADu venkaTakavi (O)

10) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Rithvik Raja at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Rithvik Raja. The concert was organized by Gana Mukundhapriya at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Rithvik Raja

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) sukhi evvarO – kAnaDA – Adi – tyAgarAja (S)

2) teliyalEru rAma – dhEnukA – Adi – tyAgarAja (AS)

3) rAmacandrENa samrakSitOham – mAnji – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

4)  marivErE – shanmukhapriyA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (A)

5) mundu vENuka – darbAr – Adi – tyAgarAja (ANT)

6) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr (O)

7) rAmanai bhajithAl – mAND – Adi – pApanAsam sivan (O)

8 ) rAmacandrAya janaka (mangaLam) – kurinji – Adi – bhadrAcala rAmadAs

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Dr. Niranjana Srinivasan at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Dr. Niranjana Srinivasan. The concert was organized by Gana Mukundhapriya at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Dr. Niranjana Srinivasan

Violin: Chidambaram G. Badrinath

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) inta mODi (varNam) – sArangA – Adi – tiruvaTriyUr tyAgayyar (O)

2) teliyalEru rAma – dhEnukA – Adi – tyAgarAja (OS)

3) kalyANa rAmA – hamsanAdam – Adi – UthukADu venkaTakavi (A)

4)  mAmava paTTAbhi – maNirang – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar

5) manasulOni – hindOLam – Adi – tyAgarAja (OS)

6) pakkala nilabaDi – kharaharapriyA – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) mangAmbudhi hanumantA – dharmavati – Adi – annamAcAryA

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)