Abhishek Raghuram for Raga Tarangini Trust

Organizer: Raga Tarangini Trust

Venue: Ragasudha Hall, Mylapore, Chennai

Occasion: GNB Day

 

Vocal:  Sri Abhishek Raghuram

Violin: Sri Vittal Ramamurthy

Mrudangam: Sri Anantha R. Krishnan

Khanjira: Sri B. Shree Sundarkumar

 

List of songs:

1) ninnu kOri (varnam) – mOhanam – Adi – rAmanAthapuram shrInivAsa iyengAr (A)

2) rA rA phanishayanA – harikAmbOji – rUpakam – tyAgarAja

3) paralOka sAdhanamE – pUrvikalyANi – Adi – tyAgarAja (ANS)

4) Ananda naTEsA – tODi – rUpakam – rAmasvAmi sivan (AS)

5) rAkA shashivadanA – TakkA – Adi – tyAgarAja

6) dArini telusukoNTi – sudha sAvEri – Adi – tyAgarAja (AST)

7) porumaiyai izhandEn – simhEndra madhyamam – Adi – g.n. bAlasubramaNiam (O)

8 ) nI allAl ini – kAnaDA – Adi – g.n. bAlasubramaNiam

9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Aishwarya Shankar at The Music Academy, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Aishwarya Shankar. The concert was organized by The Music Academy, Chennai as a part of the HCL Concert Series.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Aishwarya Shankar

Violin: Sriram Sridhar

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) gnAnAnanda mayam (slOkam) – sArangA – vEdAnta dEsikan

2) inta mODi (varNam) – sArangA – Adi – tiruvaTriyUr tyAgayyar 

3) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (OS)

4) brOva samayamidE – gaurimanOhari – Adi – garbhapurivAsar (ONS)

5) karuNajUDavammA – varALi – mishra cApu – shyAma sAstri (A)

6) tuNai purindaruL – suddha hindOLam (varamu) – Adi – pApanAsam sivan

7) O ranga sAyi – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST)

8 ) konDal vaNNanai (viruttam) – rAgamAlikA – tiruppaNNAzhwAr

     muraLIdharA gOpAlA – mAND – Adi – periyasAmI tUran

9) dhIm dhIm ta na (tillAnA) – rEvati – mishra cApu – lAlguDi g. jayarAman 

10) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with N. Bhairavi and N. Malavi for Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam for the vocal concert of N. Bhairavi and N. Malavi. The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  N. Bhairavi & N. Malavi

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) ambaramE taNNIrE – kalyANi – kanDa cApu – ANDAL (S)

2) anda rAma saundaryam – kEdAragauLa – Adi – aruNAcala kavi 

3) brOcEvArevarE – shrIranjani – Adi – tyAgarAja (AS)

4) rAkA shashi vadanA – TakkA – Adi – tyAgarAja

5) shankari nIvE – bEgaDA – rUpakam – subbarAya shAstri (ANST)

6) sarvam brahmamayam – madhuvanti – Adi – sadAshiva brahmEndra

7) muraLIdharA gOpAlA – mAND – Adi – periyasAmI tUran

8 ) jO achutAnanda – kApi – kanDa cApu – annamAcArya

9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with S.M. Vilasini for Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam for the vocal concert of S.M. Vilasini. The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  S.M. Vilasini

Violin: Tirumarugal Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) nIvE gatiyani (varNam) – naLinakAnti – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)

2) svAminAtha – nATTai – Adi – muthusvAmi dIkSitar (S)

3) kaNTa jUDumi – vAcaspati – Adi – tyAgarAja (AS)

4) gnAna sabhayil – sArangA – mishra cApu – pApanAsam sivan

5) mAkElarA – ravicandrikA – Adi – tyAgarAja

6) innamum sandEha – kIravANi – mishra cApu – gOpAlakrishna bhArati (ANST)

7) hari hari rAma nAma – behAg – Adi – bhadrAcala rAmadAs

8 ) sAgara shayana – bAgEshrI – Adi – m.d. rAmanAthan

9) shankara shrIgiri – hamsAnandi – Adi – svAti tiruNAL

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)