Concert with Karthik Narayanan at Ashok Nagar

Played mrudangam for the vocal concert of  Karthik Narayanan. The concert was organized by Ashok Nagar Satsangam as a part of their Navaratri concerts series. The song list was as follows:

 

Vocal:  Karthik Narayanan

Violin: Jayanthi Keshav

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sri Sarva Shakti Vinayakar Temple, Ashok Nagar, Chennai

 

List of songs:

1) gaNapati tALai – nATTai – Adi – subramaNya bhArati (OS)

2) kaDaikkaN vaittennai – bEgaDA – misra cApu – rAmasvAmi sivan

3) banTurIti – hamsanAdam – Adi – tyAgarAja (ANS)

4) santAna gOpAla krishnam – khamAs – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (O)

5) mInAkSi mE mudam – gamakakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) kaliyugadali – cencuruTTi – Adi – purandaradAsa

7) bhAvayAmi gOpAlabAlam – rAgamAlikA – kanDa cApu – annamAcAryA

8 ) Om namO nArAyaNA – karNaranjani – kanDa cApu – ambujam krishnA (O)

9) mahAdEva shiva shambhO – rEvati – Adi – tanjAvUr shankara iyer

10) peTra tAi tanai (viruttam) – sahAnA, hamsAnandi, sindhubhairavi – rAmalinga aDigaL

       tEn ena inikkum – sindhubhairavi – Adi – rAmalinga aDigaL 

11) puLLi kaLAba mayil (kAvaDi cindu) – Adi – aNNAmalai reDDiAr

12) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – Adi – saurAshTram – tyAgarAja

 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert at Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam for the veena concert of  Veena Venkataramani. The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai as a part of their Navaratri Mandap 2011 series. The song list was as follows:

 

VeenaVeena Venkataramani

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

 

List of songs:

1) mAtE malayadvaja (daru varNam) – khamAs – Adi – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar

2) mahAgaNapatim – nATTai – catusra Ekam – muthusvAmi dIkSitar (S)

3) tAyE tripura sundari – suddha sAvEri – kanDa cApu – periasAmi tUran (S)

4) mAmavatu shrI – hindOLam – Adi – mysore vAsudEvAcAr

5) sarOjadaLa nEtri – shankarAbharaNam – Adi – shyAma shAstri (AtNST)

6) karpagamE – madhyamAvati – Adi – pApanAsam sivan


 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Vidya Subramanian for Bharat Kalachar

Played mrudangam for the vocal concert of  Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Bharat Kalachar, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalSmt. Vidya Subramanian

ViolinSmt. Aarti Shankar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  YGP Auditorium, Tirumalai Road, T. Nagar, Chennai

 

List of songs:

1) vakratunDa mahAkAya (shlOkam) – nATTai

    varalakSmIm bhajarE – saurAshTram – Adi – muthusvAmi dIkSitar (O)

2) evarUrA – mOhanam – misra cApu – tyAgarAja (AS)

3) gOpakumArA – aTANA – rUpakam – UthukkADu venkaTakavi

4) pAhi jagajjanani – vAcaspati – Adi – svAti tiruNAL (ANST)

5) enta muddO – bindumAlini – Adi – tyAgarAja

6) rAgam tAnam pallavi – bhairavi – Adi (tisra gati) – eDuppu: samam, arudi: 10 akSaram

pallavi wordings: “murugA tirumAl marugA, muthukumAra”

7) vaDivum dhanamum (viruttam) – sAvEri, shanmugapriyA, Anandabhairavi, rasikapriyA – aruNagiri nAthar

     aRuL seyya – rasikapriyA – Adi – kOTishvara ayyar

8 ) karuNai deivamE – sindhubhairavi – Adi – madurai shrInivAsan

9 ) tanOm taka dhIranA (tillAnA) – durgA – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)