Concert at Shri Ananthapadmanabhaswamy Temple

Played mrudangam for the vocal concert of  Karthik Narayanan. The concert was organized by Shri Ananthapadmanabhaswamy Temple, Adyar, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalKarthik Narayanan

ViolinC.H. Srinivasamurthy

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Auditorium, Shri Ananthapadmanabhaswamy Temple, Adyar, Chennai

 

List of songs:

1) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – svAti tiruNAL (S)  

2) ceDiyAya valvinaigaL (viruttam) – hamsAnandi – kulasEkara AzhvAr

    shrInivAsa – hamsAnandi – Adi – pApanAsam sivan

3) rAmanukku mannan muDi – hindOLam – Adi – aruNAcala kavi (AS)

4) OrajUpu – kannaDagauLa – Adi – tyAgarAja

5) kamalAmbAm bhajarE – kalyANi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) bhAvayAmi gOpAlabAlam – rAgamAlikA – kanDa cApu – annamAcAryA

7) karuNai deivamE – sindhubhairavi – Adi – madurai shrInivAsan (O)

8 ) dhIm dhIm dhIm (tillAnA) – kathanakuthUhalam – Adi – t.v. gOpAlakrishnan

9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

 

Concert with Poornima Krishnan for Bharat Kalachar

Played mrudangam for the vocal concert of  Poornima Krishnan. The concert was organized by Bharat Kalachar, T. Nagar, Chennai

The song list was as follows:

Vocal:  Poornima Krishnan

Violin:  Sudha R.S. Iyer

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  YGP Auditorium, Tirumalai Road, T. Nagar, Chennai

 

List of songs:

1) shrI rAjamAtangI – suddha dhanyAsi – Adi – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (O)  

2) gaurIshAya namastE – Arabhi – tisra tripuTa – muthusvAmi dIkSitar (O)

3) mAmavatu shrI – hindOLam – Adi – mysore vAsudEvAcAr (AS)

4) OrajUpu – kannaDagauLa – Adi – tyAgarAja

5) shringAra lahari – nIlAmbari – Adi – lingarAja urs

6) ninnuvinA marigaladA – rItigauLa – rUpakam – shyAma shAstri (AS) 

7) sudhA mAdhUrya – vandanadhAriNi – Adi – g.n. bAlasubramaNiam

8 ) talli ninnu nera – kalyANi – misra cApu – shyAma shAstri (ANST)

9) ninnanE nambi – bhairavi – Adi – purandaradAsa

10) jaya jaya durgE – durgA – Adi – nArAyaNa tIrtha

11) taka dhIm ta dhIm (tillAnA) – dEsh – Adi – lAlguDi jayarAman

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam for the vocal concert of  Karthik Narayanan. The concert was the first one in the Navaratri Mandap series organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

 

The song list was as follows:

 

Vocal:  Karthik Narayanan

Violin:  H.V. Raghuram

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada St., Mylapore, Chennai

 

List of songs:

1) mUlAdhAra mUrtE – hamsadhvani – Adi – pApanAsam sivan (OS)  

2) sArasamukhi – gauDamalhAr – rUpakam – muthiAh bhAgavatar (O)

3) unnai allAl – kalyANi – Adi – pApanAsam sivan (S)

4) shrI kAmAkSi – vasantA – Adi – tiruvArUr rAmasAmi piLLai (ANST) 

5) krishnA nI – yamunAkalyANi – misra cApu – vyAsarAyA (O) 

6) vishvEshvar darshan kar – sindhubhairavi – rUpakam – svAti tiruNAL (O) 

 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Nadopasana

Played mrudangam for the vocal concert of  Smt. Nadhamuni Gayatri Bharat. The concert was organized by Nadopasana, Chennai

The song list was as follows:

Vocal:  Smt. Nadhamuni Gayatri Bharat

Violin:  Shri C. Krishnasubramaniam

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Dakshinamurthy Auditorium, P.S. High School, Mylapore, Chennai

List of songs:

1) sAmi ninnE kOri (varNam) – tODi – Adi – vINai kuppaiyer   

2) anAdi vEdamum (shlOkam) – hamsadhvani 

namAmi vighna vinAyaka – hamsadhvani – Adi (tisra gati) – krishnasvAmi ayyA  

3) theLLiyAr palar (viruttam) – suddha dhanyAsi – ANDAL

azhagA azhagA – suddha dhanyAsi – kanDa cApu – ambujam krishnA (S)

4) rAmanAtham bhajEham – kAshirAmakriyA –rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (ANS) 

5) dattAtrEyA – ranjani – misra cApu – gaNapati sacchidAnandA (ANS) 

6) mahita pravrudha – kAmbOji – tisra tripuTa – tyAgarAja (ANST)

7) kELO satcharitrA – rAgamAlikA – Adi – purandaradAsa

8 ) irAru vizhigaL irundum (viruttam) – rAgamAlikA

      kAvaDi ADi vandAl – bAgEshrI – Adi – ??

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Deekshita V for Music Education Trust

Played mrudangam for the vocal concert of  Deekshita Venkataraman. The concert was themed around compositions on Lord Ganesha.

 

The song list was as follows:

 

Vocal:  Deekshita Venkataraman

Violin:  Tirumarugal Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sri Parvati, Eldams Road, Teynampet, Chennai (Music Education Trust)

 

List of songs:

1) gaNanAthA (varNam) – dEvagAndhAri – Adi – t.r. subramaNiam  

2) nigama vEda – hamsadhvani – Adi – ?? (AS)

3) shrI mahAgaNapatE – AbhOgi – kanDa cApu – n.s. rAmacandran (ONS)

4) siddhi vinAyakam – cAmaram – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (A) 

5) gajamukhanayE – sudha dhanyAsi – Adi – ?? (AS) 

6) lambOdaram avalambE – kAmbOji – rUpakam – mysore vAsudEvAcAr 

7) gaNarAjEna rakSitOham – Arabhi – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar 

8 ) mahAgaNapatim vandE – tODi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (AST) 

9) tatvamariya taramA – rItigauLa – Adi – pApanAsam sivan 

10) mudAkarArta mOdakam (ganEsha pancaratnam) – rAgamAlikA – Adi – Adi shankarar

11) gaNapatiyE karuNAnidhiyE – kharaharapriyA – Adi – pApanAsam sivan

12) gauri nandana – kalyANi – Adi – ??

13) ganapatE mahAmatE (tillAnA) – kAnaDA – rUpakam – mahA vaidyanAtha iyer

14) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja  

 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)