Concert with Anahita Ravindran at Sri Krishna Gana Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of  Anahita Ravindran. The concert was organized as a part of the Gokulashtami Sangeetha Utsavam at Sri Krishna Gana Sabha, Chennai.

 

The song list was as follows:

 

Vocal:  Anahita Ravindran

Violin:  S. Raghavasimhan

Mrudangam:  R. Ramkumar

Ghatam:  S. Krishna


Venue:  Sri Krishna Gana Sabha, T. Nagar, Chennai (Gokulashtami Sangeetha Utsavam, 2011)

 

List of songs:

1) tAmarasakshamunu (varNam) – behAg – catusra maTyam – citravINA n. ravikiraN (O) 

2) bAlakrishnan pAdamalar – dhanyAsi – rUpakam – pApanAsam sivan (A)

3) bAgAyanayya – candrajyOti – Adi – tyAgarAja  (AS)

4) cEtashrI bAlakrishnam – jujAvanti – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (O) 

5) tAyE tripura sundari – sudha sAvEri – kanDa cApu – periasAmi tUran (S) 

6) lOla gOpabAla – bhairavi – Adi – UthukkADu venkaTa subbaiyer (ANST)

7) undU madakaLiTran (tiruppAvai) – sAvEri – misra cApu – ANDAL 

8 ) ninnu jUDa galigE (padam) – punnAgavarALi – tisra tripuTa – kSEtragna (O) 

9) gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtar 

10) shrI krishnAya vAsudEvAya (shlOkam) – suruTTi 

 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with S.R.Mytreyi at Shivanugraha Utsav

Played mrudangam for the vocal concert of  S.R. Myetreyi. The concert was organized as a part of Shivanugraha Utsav at Narada Gana Sabha, Chennai.

 

The song list was as follows:

Vocal:  S.R. Mytreyi

Violin:  Lavanya Raman

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Narada Gana Sabha, Alwarpet, Chennai (Shivanugraha Utsav)

 

List of songs:

1) un padam nambinEn (varNam) – nAgasvarAvaLi – Adi – rukmiNi ramaNi 

2) bAla gaNapati pAhimAm – valaci – misra cApu – rukmiNi ramaNi

3) simhEndra madhya – simhEndramadhyamam – Adi – rukmiNi ramaNi  (AN)

4) jAnaki bhajita – kharaharapriyA – misra cApu – rukmiNi ramaNi (AST) 

5) sAdashivanin – vandanadhAriNi – rUpakam – rukmiNi ramaNi 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with L. Ramakrishnan (Veena) for Naada Inbam

Played mrudangam for the veena concert of Shri  L. Ramakrishnan. The concert was organized by Naada Inbam in remembrance of the veena maestro Smt. Kalpakam Swaminathan, who passed away recently.

 

The song list was as follows:

Veena: Shri L. Ramakrishnan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Ragasudha Hall, Luz Avenue, Mylapore, Chennai (Naada Inbam)

List of songs:

1) valaci vacci (varNam) – hindOLavasantam – catusra rUpakam – rAmasvAmi dIkSitar

2) hastivadanAya – navarOj – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar (O) 

3) shrI nIlOtpala nAyikE – nArI rItigauLa – catusra rUpakam – muthusvAmi dIkSitar  (A)

4) vEnkaTa shaila – hamIr kalyANi – Adi – subbarAya shAstri (AtNST) 

(Tanam was played in ragas hamIr kalyANi, nATTai, gauLai, Arabhi, varALi and shrI)

5) mahAlakSmI – mAdhava manOhari – Adi – muthusvAmi dIkSitar 

6) siddhIshvarAya – nIlAmbari – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar (O)

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)