Concert for Sri Krishna Gana Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Sri Krishna Gana Sabha as a part of their annual Gokulashtami series.

 

The song list was as follows:

 

Vocal:  Smt Vidya Subramanian

Violin: Shri Prashant

Mrudangam:  R. Ramkumar

Khanjira: Shri Sunil Kumar

Venue:  Sri Krishna Gana Sabha, T.Nagar

 

List of songs:

1) vakratunDa mahAkAya (shlOkam) – hamsadhwani

sashanka cakram (shlOkam) – sarasAngi

jaya jaya padmanAbha – sarasAngi – Adi – svAti tiruNAL

2) shrI nArada – kAnaDA – rUpakam – tyAgarAja (OS)

3) parimaLa ranganAtham – hamIrkalyANi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (A)

4) maNi nUpura dhArI – nIlAmbari – Adi- UthukkADu venkaTa subbaiyer

5) sari evarammA – bhairavi – kanDa jampa – shyAma sAstri (ANST)

6) eruvAi karuvAi (tiruppugazh) – behAg – Adi – aruNagirinAthar

7) rAgam tAnam pallavi – sahAnA – kanDa tripuTa

pallavi wordings: “bhaktarukku sahAnA, satguruvin malaraDi paNiyum parama”

eDuppu: 18 akSarams, arudi: 14 akSarams

8 ) karuNai deivamE – sindhubhairavi – Adi – madurai shrInivAsan

9) tillAnA (tanOm taka dhIrana) – durgA – Adi – lAlguDi jayarAman (O)

10) konDal vaNNanai kOvalanAi (viruttam) – suruTTi

vangakkaDal kaDainda (tiruppAvai) – suruTTi – rUpakam – ANDAL


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

 

Concert for Bharat Kalachar (Yuva Utsav)

Played mrudangam for the vocal concert of Bharathi Ramasubban. The concert was organized by Bharat Kalachar as a part of their Yuva Utsav 2010.

The song list was as follows:

Vocal:  Bharathi Ramasubban

Violin: Chidambaram Badrinath

MrudangamR. Ramkumar

Venue:  YGP Auditorium, PSBB School, T. Nagar, Chennai (Bharat Kalachar)

List of songs:

1) jaya jaya – nATTai – kanDa cApu – purandaradAsa (S)

2) tanavAri tAnamu – bEgaDA – Adi – tyAgarAja (ANS)

3) venkaTa shaila – hamIrkalyANi – Adi – subbarAya shAstri

4) sarasvatI – cAyAtarangiNi – Adi- muthusvAmi dIkSitar

5) sari evarammA – bhairavi – kanDa jampa – shyAma sAstri (AST)

6) shAnti nilava vENDum – tilang – Adi – sEtumAdhava rAo


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)