R. Shridhar @ The Music Academy, Chennai

music-academy-photo.JPG

 

Venue: Kasturi Srinivasan Hall, Music Academy Chennai

Occasion: The Music Academy’s 18th Spirit of Youth Festival

Date: 29th Sep 2006

Vocal: R. Shridhar (my brother)

Violin: Kaushik Sivaramakrishnan

Mridangam: J. Venkatramanan

List of songs:

1) evari (varnam) – AbhOgi – Adi – pattanam subramanya iyer

2) karuNai seivAi – hamsadwani – Adi – pApanAsam sivan

3) raghuvara nannu – pantuvarALi – Adi – thyAgarAja (ANS)

4) urugavEndAmO – kIravANi – rUpakam – ambujam krishnA

5) srI rAjagOpAla – sAvEri – Adi – muthuswAmy dIkshitar (AS)

6) sri mAdhavA – behAg – Adi – pApanAsam sivan

Sikkil Gurucharan @ Sringeri Bharathi Vidyashram, Chennai

Venue: Sringeri Bharathi Vidyashram,Venkatnarayana Road, T. Nagar, Chennai

Date: 28th Sep 2006

Vocal: Sri Sikkil C. Gurucharan

Violin: Sri M.R. Gopinath

Mridangam: Sri K. Arun Prakash

Khanjira: Sri Anirudh Athreya (?)

List of songs:

1) inta chalamu (varnam) – bEgada – Adi – vInai kuppaiyer

2) saraswati namastubhyam – slOkam – saraswati

saraswati namOstutE – saraswati – rUpakam – g.n. bAlasubramaniam (S)

3) gItavAdya – nAtakapriyA – Adi – tanjAvur shankara iyer

4 ) anbu kondennai – Arabhi – misra chApu – m.m. dhandapANi dEsikar (AS)

5) vINAbhEri – AbhEri – Adi – muthuswAmi dIkshitar

6) ambA nIlAmbari – nIlAmbari – Adi – tanjAvUr ponniAh piLLai

7) enraikku siva kripai – mukhAri – misra chApu – nIlakanta sivan

8) rAgam tAnam pallavi (RTP) – kharaharapriyA – Adi (2 kalai)

pallavi wordings: “dEvI shAlini manju bhAshiNi, sringEri nivAsini”

9 ) srI chakra rAja – rAgamAlikA – Adi – agastyar

10) jagajjanani – ratipatipriyA – Adi – ghanam krishna iyer

11) chinnan chiru pEN pOlE – sindhu bhairavi – Adi (tisra gati) – uLundUrpEttai shanmugam

12) thiruppugazh – dEsh – kanda triputa – aruNagirinAthar (?)

13) thillAna – kamAs – Adi – lAlgudi g. jayarAman

14) pavamAna (mangaLam) – sowrAshtram – Adi – thyAgarAja

The pallavi line in the RTP i.e, “dEvI shAlini manju bhAshiNi, sringEri nivAsini” was structured as follows (A=aksharam): (starts at samam) dE (1A) vI (1A) shA (1A) li (0.5A) nI , (1A) man (1A) jU (1A) bhA , (1A) shi (0.5A) Ni (+ gap = 3A) srin (1A) gE , (1A) ri (0.5A) ni (0.5A) vA , (1A) sini (1A). Total = 16A = total akshara count of Adi tAla (2 kalai).

TM Krishna @ Ramakrishna Mission Students Home, Mylapore

Venue: Ramakrishna Mission Students Home, Mylapore

Date: 27th Sep 2006

Vocal: Sri T.M. Krishna

Violin: Sri Mullaivasal G. Chandramouli

Mridangam: Sri K. Arun Prakash

Khanjira: Sri B.S. Purushottam

List of songs:

1) varnam (valachi) – navarAgamAlikA – Adi – kothavAsal venkatrAma iyer

2) lambOdaram avalambE – kAmbOji – rUpakam – mysore vAsudEvAchAr (AS)

3) dEvI brOva – chintAmaNi – Adi – syAma sAstri

4) vinavE O manasA – vivardani – rUpakam – tyAgarAja

5) mOhanamayi tava – yadukulakAmbOji – misra chApu – swAti tiruNAL (AS)

6) nagumOmu – AbhEri – Adi – thyAgarAja

7) murugA murugA – sAvEri – misra chApu – periasAmi thUran (ANS)

8) jamunA kinArE – misra pIlu – Adi – swAti tiruNAL

9) jagattinai kAthidum – yamunA kalyANi – Adi – ambujam krishnA

10) nArAyaNanu nAma ja lEtA – tilang – Adi – narsi mehtA

11) vAzhiya senthamizh – madyamAvati – Adi – subramanya bhArati

What a beautiful concert it was right from the word go !!!! Issues with the mic and speakers that were very apparent in the first song (varnam) were set right by TMK very quickly to make the rest of the concert enjoyable. The taniavartanam played in misra chApu tAlam by Sri Arun Prakash and Sri Purushottam was short, sweet and involved some intelligent use of simple mathematics while doing the kuraippu. Violin accompaniment by Sri Chandramouli was also of very good quality.

Neyveli Santhanagopalan @ Narada Gana Sabha Main Hall, Chennai

Venue: Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, TTK Road, Chennai

Date: 26th Sep 2006

Vocal: Sri Neyveli R. Santhanagopalan

Violin: Sri V.V. Ravi

Mridangam: Sri Papanasam Ashok Ramani

Khanjira: ?

List of songs:

1) tatvamariya taramA- rItigOwLa – Adi – pApanAsam sivan

2) venkataramaNA – latAngi – rUpakam – pApanAsam sivan (ANS)

3) saravaNabhava – kannada – Adi – pApanAsam sivan

4) kArtikEya – tOdi – Adi – pApanAsam sivan (ANS)

……..

I had to leave after the tOdi composition. The concert was supposed to start at 7 PM but instead started one hour late at 8 PM because the people who were giving speeches during the award/felicitation ceremony that took place before the concert went on and on for extended periods of time. Many in the audience were visibly frustrated.

Sri Guruvayur Dorai was originally supposed to have played the mridangam but he couldn’t come. So Sri Papanasam Ashok Ramani, who is known to us more as a singer, donned the mantle of the mridangist for the concert.

TM Krishna @ Sringeri Bharathi Vidyashram, Chennai

Venue: Sringeri Bharathi Vidyashram, 11, Venkatnarayana Road, T. Nagar, Chennai

Date: 25th Sep 2006

Vocal: Sri T. M. Krishna

Violin: Sri V. L. Kumar

Mridangam: Sri Tanjore Murugabhupathy

Ghatam: Sri Vaikkom Gopalakrishnan

List of songs:

1) AnandAmrutakarshini – amritavarshini – Adi – muthuswAmi dIkshitar

2) sanAtanA – phalamanjari – Adi – thyAgarAja

3) vazhi maraithirukkudE – tOdi – Adi – gOpAlakrishna bhArati (AN)

4) pArvati ninnu nE – kalgada – Adi (tisra gati) – syAma sAstri

5) kamalAmbA – Anandabhairavi – misra chApu – muthuswAmi dIkshitar (AS – main)

6) sEvikka vEndum – AndOlikA – Adi – muthuthAndavar

7) pullAgi (viruttam) – sahAnA, kalyANi, bilahari, atANA and sAmA

varuvArO – sAmA – Adi – gOpAlakrishna bhArati

8 ) sarvam brahmamayam – madhivanti – Adi – sadAsiva brahmendra

9) kanakamaya – husEni – rUpakam – swAti tiruNAL

10) pavamAna (mangaLam) – sOwrAshtram – Adi – thyAgarAja

Another beautiful concert by TMK with the lilting AnandabhAiravi kriti kamalAmbA chosen as the main song. Sri Tanjore Murugabhupathy played the mridangam very well and provided very good accompaniment for the songs.

TN Seshagopalan @ Ramakrishna Mission Students Home, Chennai

Venue: Ramakrishna Mission Students Home, Mylapore, Chennai

Date: 24th Sep 2006

Vocal: Sri Madurai T.N. Seshagopalan

Vocal Support: Sri T.N.S. Krishna

Violin: Sri V.L. Kumar

Mridangam: Sri B. Sivaraman

Morsing: Sri A. S. Krishnan

List of songs:

1) sarasIruhAsana priyE – nAttai – Adi – puLiyUr doraiswAmy iyer (AS)

2) O jagadambA – Anandabhairavi – Adi – syAma sAstri

3) ekkAlathilum – pUrvi kalyANi – Adi – tiruvArUr rAmaswAmy piLLai (AS)

4) rAga AlApanA – hindOLam

maNkaNda – viruttam – hindOLam

mAmavatu shrI – hindOlam – Adi – mysore vAsudEvAchAr (S)

5) rAga AlApanA – sAmA

pArkadal – viruttam – sAmA

thAyE – sAmA – Adi –

6) himagiri tanayE – sudha danyAsi – Adi – harikEsanallUr muthiAh bhAgavathar

7) mahAlakshmI – shankarAbharanam – misra chApu – pApanAsam sivan (ANS – main)

8) ArabhimAnam – rAgamAlikA – Adi – tanangambadi panchanAda iyer

9) muthumAri – viruttam – sindhubhairavi

thEdi unnai – sindhubhairavi – Adi – subramanya bhArati

10) mangaLam mangaLam – suruttI – Adi

11) sarvamangala (slOkam) – srI

Shankarabharanam Alapana by TNS was very good; so was the hindOLam rAga AlApanA by T.N.S. Krishna. ArabhimAnam is one of the songs I like a lot. The version I have heard multiple times before is the one sung by Sri Neyveli Santhanagopalan. Though TNS sang it very well technically, I felt that the melodic aspect took a little bit of beating due to a lot of bhrigAs and a bit of mathematics in the sangathIs that were used in the song. The accompaniment was also not of very high quality and the artists didn’t look to be playing to their capacity.

Maharajapuram Srinivasan @ Sarada Madam, Chennai

Venue: Sringeri Jagadguru Sankara (Sarada) Madam, Krupashankari Street, West Mambalam, Chennai

Date: 23rd Sep 2006

Vocal: Sri Maharajapuram S. Srinivasan

Vocal Support: Sri Maharajapuram Ganesh Viswanathan

Violin: Sri M.A. Sundareswaran

Mridangam: Sri Umayalpuram K. Sivaraman

Morsing: Sri Srirangam Kannan

List of songs:

1) varnam (evari) – AbhOgi – Adi – pattanam subramania iyer

2) srI mahAganapatE – nAttai – Adi – mAyUram viswanAtha sAstry (S)

3) vinAyakuni – madyamAvati – Adi – thyAgarAja (NS)

4) srI rAjarAjEshwari – pUrnachandrikA – Adi – muthuswAmi dIkshitar

5) abhaya varadE – hindOlam – misra chApu – indira natEsan (?) (AS)

6) krupaju – chAyAtarangiNi – adi – thyAgarAja

7) paralOka bhaya – mandAri – Adi – thyAgarAja (S)

8) thAyE yashOdA – tOdi – Adi – UthukkAdu venkata subbaiyer

9) rAgam tAnam pallavi – kalyAni – Adi (2 kalai)

pallavi wordings: “srI saraswati vANi kalyANi, rAgapriyE namOstutE”

10) nIrajadaLanayanA – mAnd – Adi – mannArgudi sAmbasiva bhAgavathar

11) nArAyaNA – sudha danyAsi – kanda chApu – purandaradAsa

12) rAgathil siranda – rAgamAlikA – Adi – kadalUr subramanian

13) bhO shambhO – rEvati – Adi – dayAnanda saraswati

14) nAn oru vilayAttu – navarasa kAnadA – Adi – pApanAsam sivan

15) pavamAna (mangaLam) – sOwrAshtram – Adi – thyAgarAja

Sri Srnivasan sung a lot of songs that his father Sri Maharajapuram Santhanam used to sing and rendered them well. The tanam in ragam tanam pallavi was not top class stuff though.

The pallavi line in the ragam tAnam pallavi “srI saraswati vANi kalyANi, rAgapriyE namOstutE” was structured as follows (A = aksharam): (starts 1A after samam) srI (1A) sara (1.5A) swati (1.5A) vANi (1.5A) kalyA (1.5A – ends at half of the Avartanam) Ni (+ gap = 2A) rA (1A) ga (1.5A) priyE (1.5A) namO (1.5A) stutE (1.5A) = Total 16A = total akshara count of one Avartanam of Adi tALam (2 kalai)