Concert with Vikram Raghavan at Karpagam Gardens

Played mrudangam for the vocal concert of Vikram Raghavan. The concert was organized by Karpagam Gardens Sat Sangh, Chennai as a part of their Gokulashtami Celebrations.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Vikram Raghavan

Violin: M. Rajeev

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

Sabha:  Karpagam Gardens Sat Sangh, Adyar, Chennai

List of songs:

1)  shrI krishnam – tODi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (OS)

2) pankaja lOcana – kalyANi – misra cApu – swAti tiruNAL (ON)

3) himAcala tanaya – Anandabhairavi – Adi – shyAmA shAstri (AS)

4) evari mATa – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST) 

5) gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtha

6) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha 

7) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Svanubhava Jaffna 2012!

Svanubhava is happening in Jaffna from 16th to 18th August 2012 and is also being web cast live at http://svanubhava.blogspot.in/

 

The schedule is as follows:

Thursday 16th August 2012

2:30 PM – Bharatanatyam Workshop by Smt. Alarmel Valli at Veerasinham Hall

Friday, 17th August 2012

2:30 PM – Carnatic Classical Workshop by Sri P. Unnikrishnan at Kailasapathi Hall, Jaffna University

6:30 PM – Bharatanatyam Performance by Smt. Alarmel Valli (Bharatanatyam), Kum. Deepika Varadarajan (Vocal), Smt. Jayashree Ramanathan (Nattuvangam), Kum. K.P. Nandini (Violin), Sri Sriganesh Ramamurthy (Mrudangam) at Sankiliyan Thoppu, Nallur

18th August 2012

10:00 AM – Interactive Session with Sri Nagai Sriram (Violin), B. Ganapathyraman (Violin) and Sri Papanasam Sethuraman (Khanjira) at Veerasinham Hall

11:00 AM – Carnatic Classical Vocal by Sri T. M. Krishna at Veerasinham Hall

6:30 PM – Carnatic Classical Concert by Sri P. Unnikrishnan (Vocal), Sri Nagai R. Sriram (Violin), Sri B. Ganapathyraman (Mrudangam), Sri Papanasam Sethuraman (Khanjira) at Sankiliyan Thoppu, Nallur

Svanubhava Chennai 2012

Svanubhava Chennai 2012 begins in Kalakshetra, Chennai today. Catch the live web cast at http://svanubhava.blogspot.in/p/live-webcast.html

 

The schedule is as follows:

http://ramsabode.wordpress.com/concerts-in-chennai/

 

1st August 2012 (Wednesday)

9:00 AM onwards – Svanubhava 2012 Chennai @ Kalakshetra Campus, Tiruvanmiur, Chennai (Svanubhava) **Free**

Nedunuri Krishnamurthy (Vocal), Malladi Ravikumar (Vocal Support), H.N. Bhaskar (Violin), M.L.N. Raju (Mrudangam), S. Karthick (Ghatam)

Pung Cholam, Bhol Cholam & Ras Leela Anjika Manipuri Dance Troupe (Dances of Manipur)

Lunch

Dr. Chithra Madhavan (Lecture – Temple as social, economic & cultural centres)

Indianostrum Theatre (Land of Ashes – A theatre production)

 

2nd August 2012 (Thursday)

9:00 AM onwards – Svanubhava 2012 Chennai @ Kalakshetra Campus, Tiruvanmiur, Chennai (Svanubhava) **Free**

Ulhas Kashalkar (Vocal – Hindustani), Ravindra Katoti (Harmonium), Suresh Talwalkar (Tabla)

Young Percussion Artists (The Art & Science of Percussion)

Lunch

C.V. Chandrasekar (Lec Dem – Bharathanatyam)

Palghat T.R.Rajamani & V. Kamalakara Rao (Talavadya Concert – Tribute to Palghat Sri T.S. Mani Iyer)

 

3rd August 2012 (Friday)

9:00 AM onwards – Svanubhava 2012 Chennai @ Kalakshetra Campus, Tiruvanmiur, Chennai (Svanubhava) **Free**

Sangeetha Sivakumar (Vocal), R.K. Shriramkumar (Violin), Melakaveri K. Balaji (Mrudangam), N. Guruprasad (Ghatam)

Melattur Natya Vidya Sangam (Bhagavata Mela – Prahlada Charitram)

Lunch

Natana Kairali (Pavakathakali – Kalyana Sougandhikam, Duryodhanavadham)

Mysore M. Manjunath & Nagraj (Violin), Arjun Kumar (Mrudangam), Giridhar Udupa (Ghatam)

 

T.M.Krishna’s concert for Nadha Sudha, Chennai

Beautiful concert by T.M. Krishna (Vocal) , M. Rajeev (Violin) and Manoj Siva (Mrudangam) today for Nadha Sudha at Shri Ganapati Sachchidananda Swami Ashram, Velachery, Chennai.

Song list was as follows:

1)  vA murugA vA – bEgaDA – rUpakam – spencer vENugOpAl (OS)

2) mArubalka – shrIranjani – Adi – tyAgarAja (ONS)

3) cEtashrI bAlakrishnam – jujAvanti – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (A)

4) anupama guNAmbudhi – aTANA – kanDa cApu – thyAgarAja (AtNST)

5) mAtE malayadvaja (daru varNam) – khamAs – Adi – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (O)

6) mAyE tvam yAhi –tarangiNi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (A) 

7) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tanam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Abhishek Raghuram’s concert for Shri Tanjore Upendran Remembrance Day

Abhishek Raghuram presented a superb concert today on Shri Tanjore Upendran’s remembrance day at Sastri Hall, Mylapore, Chennai. He was very ably accompanied by Mysore Srikanth on the violin and Anantha R. Krishnan on the mrudangam. The three gelled together very well on stage, as they usually do.

Song list was as follows:

1)  Era nApai (varnam) – tODi – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (O)

2) gurulEka eTuvaNTi – gaurimanOhari – kanDa cApu – tyAgarAja (NS)

3) dhanyuDevvaDO – malayamArutam – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (ANS)

4) rAvE parvata rAjakumAri – kalyANi – mishra jampa – shyAma shAstri (ANST)   

5) vadaninnE (jAvaLi) – kApi – rUpakam – rAmanAthapuram shrInivAsa iyengAr 

6) khElati piNDANDE – sindhubhairavi –  Adi – sadAshiva brahmEndra (A) 

7) bhujagashAyinO (mangaLam) – yadukulakAmbOji – rUpakam – swAti tiruNAL 

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Remembering Shri D.K. Jayaraman

Music is the shorthand of emotion said Leo Tolstoy. Shri D.K.Jayaraman epitomized this. Some of his song renditions simply move me to tears whenever I hear them. His concerts, especially with Shri M.S. Gopalakrishnan and Shri Umayalpuram K. Sivaraman, were extraordinary.

Remembering the legend on his birthday.

Sangita Kalanidhi 2012

Just in. Heard that Music Academy will honor veteran musician Shri Trichur V. Ramachandran with the Sangita Kalanidhi award in their Annual Conference this December.

Concert with Varalakshmi Anandkumar for Naada Inbam

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Varalakshmi Anandkumar. The concert was organized by Naada Inbam, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Varalakshmi Anandkumar

Violin: Shri Karaikal Venkatasubramaniam

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  Naada Inbam, Chennai

List of songs:

1)  gaNanAyakam – pUrNashaDjam – Adi – muthusvAmi dIkSitar

2) tuLasi daLa – mAyAmALavagauLa – rUpakam – tyAgarAja (NS)

3) bhajarE rE mAnasa – AbhEri – Adi – mysore vAsudEvAchar (A)

4) gnAna sabhayil – sArangA – misra cApu – pApanAsam sivan   

5) cintaya mA – bhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (AS)

6) hindillA svAmi – rasikapriyA – Adi – purandaradAsa 

7) kulabirudunu – dEvamanOhari – rUpakam – tyAgarAja (S)

8 ) nannu pAlimpa – mOhanam – Adi – tyAgarAja (ANST)

9) peTra tAi tanai (viruttam) – kApi, behAg, sindhubhairavi – rAmalinga aDigaL 

gangAdhIshvaram – sindhubhairavi – Adi – sUrajAnandA

10) dhIm dhIm ta na (tillAnA) – rEvati – misra cApu – lAlguDi g. jayarAman

11) madhiyAl vithagan Agi (tiruppugazh) – suruTTi – Adi – aruNagirinAthar 

12) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vidya Subramanian at The Music Academy, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by The Music Academy, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri R. Raghul

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  The Music Academy, Chennai (HCL Concert Series)

List of songs:

1)  vakratunDa mahAkAya (shLOkam) – hamsadhvani, sAvEri

      sarasUDa (varNam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer

2) mAmava raghurAmA – sArangA – rUpakam – tyAgarAjA (S)

3) himAcala tanaya – Anandabhairavi – Adi – shyAmA shAstri (A)

4) navaratnamAlinIm – gamakakriyA – kanDa Ekam – muthusvAmi dIkSitar (AS)  

5) EdayyA gati – calanATTai – Adi – kOTIshvara iyer

6) pakkala nilabaDi – kharaharapriyA – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) rAgam tAnam pallavi – cArukEsi – kanDa tripuTa (2 kaLai)

pallavi wordings: “nI padamulE gatiyani yuNTi, shrI rAmA sadA”

     eDuppu: 4 akSaram after samam, arudi: 10 akSaram

8 ) sakhi prANa – cencuruTTi – Adi – dharmapuri subbarAyar

9) tOm tru dru dAni (tillAnA) – darbArikAnaDA – Adi – lAlguDi jayarAman 

10) eruvAi karuvAi (tiruppugazh) – behAg – Adi – aruNagirinAthar

11) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Nivedita Narayanan for Asthika Samajam, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Nivedita Narayanan. The concert was organized by Asthika Samajam, Alwarpet, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Nivedita Narayanan

Violin: Shri K.J. Dileep

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  Asthika Samajam, Alwarpet, Chennai

List of songs:

1)  shrI ganEshvara – shanmukhapriyA – Adi – UthukkADu venkaTakavi   

2) rArA mA inTi – asAvEri – Adi – tyAgarAjA (S)

3) apparAma bhakti – pantuvarALi – rUpakam – thyAgarAja (ANS)

4) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr  

5) shrI rAmA shrI rAmA – sahAnA – Adi – tyAgarAja

6) kaligiyunTE – kIravANi – Adi – tyAgarAja (AST)

7) shlOkam – madhuvanti

    mangala mUrti – madhuvanti – Adi – tulsidAs

8 ) rAma rAma kalikalusha – rAmakali – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

9) nagumOmu galavAni – madhyamAvati – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy at TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy. The concert was organized by TTD, Chennai. The song list was as follows:


VocalDr. Ushalakshmi Krishnamurthy

Violin: Shri R. Rahul

Mrudangam:  R. Ramkumar

MorsingShri A.S. Krishnan


Sabha:  Tirumala Tirupati Devasthanam – TTD, Chennai

 

List of songs:

1)  shakti gaNapatim – nATTai – rUpakam – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar  

2) tera tIyaga rAdA – gauLipantu – Adi – tyAgarAjA (S)

3) kaladu tirumantramu – dEvagAndhAri – kanDa cApu – annamAcAryA (A)

4) venkaTa ramaNA – latAngi – rUpakam – pApanAsam sivan (ANS) 

5) kamalApta kula – brindAvana sArangA – Adi – tyAgarAja

6) prasanna venkaTEshvaram bhajarE – vasantabhairavi – tisra tripuTa – muthusvAmi dIkSitar

7) saptagirIsham sadA bhajEham – kAnaDA – Adi – kalyANi varadarAjan (AST)

8 ) ceDiyAya valvinaigaL (viruttam) – mOhanam, kEdAragauLa, hamsAnandi – kulasEkara AzhvAr

     tirupati vEnkaTaramaNA – hamsAnandi – Adi – purandaradAsa

9) hari nAmamu kaDu – jOnpuri – Adi – annamAcAryA

10) tandanAnA Ahi – bauLi – Adi – annamAcAryA

11) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Nivedita Narayanan for Irai Pani Mandram

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Nivedita Narayanan. The concert was organized by Irai Pani Mandram, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Nivedita Narayanan

Violin: Shri M. Vijay

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  Irai Pani Mandram

List of songs:

1)  calamu sEya (varNam) – valaci – Adi – lAlguDi g. jayarAman   

2) karirAja vadanuDu (viruttam) – saurAshTram – tyAgarAjA 

     shrI gaNapatini – saurAshTram – Adi – tyAgarAjA 

3) teliyalEru rAmA – dhEnukA – Adi – tyAgarAjA

4) aruLavENDum tAyE – sAramati – rUpakam – daNDapANi dEsikar (AS) 

5) dAmOdara tAvaka – kIravANi – Adi (tisra gati) – nArAyaNa tIrtha (A)

6) sivakAma sundari – mukhAri – Adi – pApanAsam sivan

7) kSaNamEva gaNyamanyE – bauLi – Adi – UthukkADu venkaTakavi 

8 ) Om nama shivAya (viruttam) – mOhanam

kapAli – mOhanam – Adi – pApanAsam sivan (AST)

9) rAgi tandIrA – nAdanAmakriyA – Adi – purandaradAsa 

10) mahAdEva shiva shambhO – rEvati – Adi – tanjAvUr shankara iyer

11) maitrIm bhajata – yamunA kalyANi – Adi – candrashEkharEndra sarasvati

12) makuTakE mangaLam (mangaLam) – madhyamAvati – Adi – purandaradAsa

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vidya Subramanian

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri S.V. Sudarshan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

 

List of songs:

1)  shrI sarasvati hitE – mAnji – Adi – muthusvAmi dIkSitar  

2) pAlayamAm pArvatIsha – kannaDa  – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

3) agastIshvaram – lalitA – mishra cApu – muthusvAmi dIkSitar

4) pAlayamAm brihadIshvara – nAyaki – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) parimaLa ranganAtham – hamIrkalyANi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

6) kaumAri gaurivELAvaLi – gaurivELAvaLi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

7) paradEvatA – dhanyAsi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

8 ) shrI vENugOpAla – kurinji – mishra jampa – muthusvAmi dIkSitar

9) dharma samvardhani – madhyamAvati – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Jayashri Jayaramakrishnan

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Jayashri Jayaramakrishnan. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Jayashri Jayaramakrishnan

Violin: Shri Kovai Chandran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

List of songs:

1) mAnasa guruguharUpam – Anandabhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar  

2) EkAmrEshanAyikE – shuddha sAvEri  – Adi – muthusvAmi dIkSitar 

3) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

4) sundarEshvarAya namastE – shankarAbharaNam – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) lalitAmbikAm cintayAmyaham – dEvakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar

6) hiraNmayIm – lalitA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Book: Voice of the Veena – S Balachander by Vikram Sampath

“Voice of the Veena – S. Balachander, A biography”, by Vikram Sampath, Rain Tree (Rupa Publications), 2012

——————————————————————–

S. Balachander, best known to many of us as a veena maestro, was very different from the musicians one usually comes across. He was much more than just a great vainika. A man with strong convictions, he stood up for what he believed was the truth, even if this meant he was standing alone against the rest of the world. He was often at odds with others and consequently, his was a life mired in controversies.

It is surprising to note that despite his monumental contributions to multiple fields, many of which he was self-taught in, and despite of his work having inspired so many people, not much has been written about him yet. It is as though many conveniently choose to forget/ ignore him and his contributions. Vikram Sampath’s latest book, the biography of this multi-faceted maverick genius, is thus a very welcome one.

It is not an easy task to write the biography of someone like Balachander and Vikram seems to have done a commendable job. He has tried his best to look at things impartially without seeming to get too much emotionally entangled with the subject. Sufficient details have been provided about the different things Balachander tried his hands at (carnatic percussion, sitar, cinema, veena etc) and about his key contributions to these, especially to the art of veena playing. Balachander’s mercurial rise in a field which was, at that time, dominated by very talented vocalists, his contributions towards making carnatic music internationally popular, his open mindedness at absorbing goodness irrespective of where it came from, his contribution to veena playing (including the changes he brought in to both the instrument as well as the  to the style of playing), his tussle with the establishment and his involvement in controversies (including the Swati Tirunal one) are very well documented. The book also provides a beautiful summary of the changes that both Carnatic music and the environment in which it existed underwent over the years.

I would recommend this book as a must read for anyone involved with art music just for the collection of Balachander’s thoughts gleaned from his dairy/ album entries and his speeches, if not for anything else.