Archive for December, 2009

Vocal: Niranjana Srinivasan Violin: Sudha R.S. Iyer Mrudangam: R. Ramkumar Venue: Sastri Hall, Luz Church Road, Luz, Mylapore Sabha: Sri Kapali Fine Arts List of songs: 1) dayAnidhE mAmava (varnam) – bEgada – Adi – syAma sAstri (O) 2) marukElarA – jayantashrI – Adi – thyAgarAja (OS) 3) shrI satyanArAyaNam upAsmahE – shivapantuvarALi (shubapantuvarALi) – rUpakam – muthuswAmi […]


Vocal: Shreya Adiraju Violin: A. Anand Mrudangam: R. Ramkumar Venue: The Auditorium, MGR Janaki College, Durgabai Deshmukh Road, R.A. Puram, Chennai Sabha:  Carnatica List of songs: 1) valaci (varnam) – rAgamAlikA – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer (O) 2) shambO mahAdEva – pantuvarALi – rUpakam – thyAgarAja (S) 3) vAtApi gaNapatim – hamsadhwani – Adi – muthuswAmi dIkSitar […]


Vocal: Rithvik Raja Violin: Aditi Krishnaprakash Mrudangam: R. Ramkumar Venue: Vidya Bharati, Bhimasena Garden Street (Opp. Sanskrit College), Mylapore Sabha: Shri Parthasarathy Swami Sabha List of songs: 1) calamEla (varnam) – nATTakurinji – Adi – mUlaivITTu rangaswAmi naTTuvanAr (O) 2) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – swAti tiruNAL (ONS) 3) I vasudhA – sahAnA […]


Vocal: Sharanya Krishnan Violin: Karaikal Venkatasubramaniam Mrudangam: R. Ramkumar Venue: Raga Sudha Hall, Luz Avenue, Mylapore Sabha: Naada Inbam List of songs: 1)  viribONi (varnam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O) 2) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (OS) 3) narasimha mAmava – Arabhi – kanDa cApu – swAti tiruNAL […]


Vocal: Shruti Balaji Violin: Rohini Mrudangam: R. Ramkumar Venue: P. Obul Reddy Hall, Vani Mahal, T. Nagar Sabha: Shri Thyaga Brahma Gana Sabha List of songs: 1)  celiyA pai daya (varnam) – kAmavardhini – kanDa aTa – tiruvatriyUr tyAgayyar (O) 2) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (A) 3) EtAvunarA – kalyANi – Adi – thyAgarAja (ANST) […]


Vocal: Niranjana Srinivasan Violin: Kovai Chandran Mrudangam: R. Ramkumar Venue: R.K. Swamy Auditorium, Sundareswarar Street, Mylapore Sabha: Vipanchee List of songs: 1) sAmi daya jUDa (varnam) – kEdAragauLa – Adi – tiruvatriyUr tyAgayyA (O) 2) gOpAlaka pAhimAm – bhUpALam – misra cApu – swAti tiruNAL (OS) 3) piravA varam tArum – latAngi – Adi – pApanAsam sivan (ANST) […]


Vocal: Nandini Anand Violin: Kovai Chandran Mrudangam: R. Ramkumar Venue: Sivagami Pethachi Auditorium, MCTM School, Luz Church Road, Alwarpet, Chennai Sabha: Brahma Gana Sabha List of songs: 1)  dayAnidhE mAmava (varnam) – bEgada – Adi – syAma sAstri  2) sarasIruhAsana – nATTai – Adi – puLiyUr doraiswAmy iyer (OS) 3) vaLLi nAyakanE – shanmukhapriyA – Adi […]Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers