Abhishek Raghuram for Rasanveshanam, Bangalore

Venue: Utopia, Near Olde Bangalore Resort, Tarabanahalli, Bangalore

 

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: H.M. Smitha

Mrudangam: Anantha R. Krishnan

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vAtApi gaNapatim – hamsadhwani – Adi – muthusvAmi dIkSitar (AS)

3) vinatA suta vAhana – jayantasEnA – Adi – tyAgarAja (AS)

4) ADamODi galadE – cArukEsi – Adi – tyAgarAja

5) mInAkSI mEmudam dEhi – gamakakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) mAyammA – Ahiri – Adi – syAma sAstri

7) rama deivama – suruTTi – rUpakam – tyAgarAja

8) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Sanjay Subrahmanyan @ STSVS, Chennai

Organizer & Venue: Sri Thyagaraja Sangeetha Vidwath Samajam, Chennai

 

Vocal:  Shri Sanjay Subrahmanyan

Violin: Shri S. Varadarajan

Mrudangam:  Shri S.J. Arjun Ganesh

 

 

List of songs:

1) sAmaja vara gamanA – hindOLam – Adi – tyAgarAja (S)

2) paralOka bhayamu – mandAri – Adi – tyAgarAja

3) sAmiki sari – bEgaDA – rUpakam – tyAgarAja (AS) 

4)  shrI ramya cittAlankAra – jayamanOhari – Adi – tyAgarAja 

5) amma rAvamma – kalyANi – kanDa cApu – tyAgarAja (AN)

6) nI dayacE – yadukulakAmbOji – Adi – tyAgarAja

7) nI vaNTi deivamu – bhairavi – Adi – tyAgarAja (A)

8 ) vinavE O manasA – vivardhani – rUpakam – tyAgarAja

9) eTula brOtuvO – cakravAham – mishra cApu – tyAgarAja (AST)

10) evvarE rAmayyA – gAngEyabhUshaNi – Adi – tyAgarAja

11) sAgaruNDu veDalenidO – yamunAkalyANi – rUpakam – tyAgarAja (O)

12) uyyAla lUgavayyA – nIlAmbari – kanDa cApu – tyAgarAja (O)

13) rAmacandra nI daya – suruTTi – Adi – tyAgarAja

14) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Sandeep Narayan for Kalpakkam Sangeetha Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of Sandeep Narayan. The concert was organized by Kalpakkam Sangeetha Sabha at Sri Varasiddhi Vinayakar Temple, Kalpakkam.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Sandeep Narayan

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (S)

3) eppaDi manam – husEni – mishra cApu – aruNAcala kavirAyar 

4)  kAlai thUkki ninru – yadukula kAmbOji – Adi – mArimuthu piLLai (A)

5) parAmukhamadEnO – shUlini – Adi – kOTIshvara iyer (AS)

6) ennALu urakE – shubapantuvarALi – mishra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) tunbam nErgayil – dEsh – Adi – bhAratidAsan (O)

8 ) uppum karpUramum (viruttam) – shrIranjani

      kANa vEnDAmO – shrIranjani – catusra Ekam (tisra gati) – pApanAsam sivan

9) tillAnA (nAdhrudhIm tanana) – sindhubhairavi – Adi – UthukADu venkaTakavi (O)

10) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Rithvik Raja at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Rithvik Raja. The concert was organized by Gana Mukundhapriya at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Rithvik Raja

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) sukhi evvarO – kAnaDA – Adi – tyAgarAja (S)

2) teliyalEru rAma – dhEnukA – Adi – tyAgarAja (AS)

3) rAmacandrENa samrakSitOham – mAnji – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

4)  marivErE – shanmukhapriyA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (A)

5) mundu vENuka – darbAr – Adi – tyAgarAja (ANT)

6) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr (O)

7) rAmanai bhajithAl – mAND – Adi – pApanAsam sivan (O)

8 ) rAmacandrAya janaka (mangaLam) – kurinji – Adi – bhadrAcala rAmadAs

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Dr. Niranjana Srinivasan at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Dr. Niranjana Srinivasan. The concert was organized by Gana Mukundhapriya at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Dr. Niranjana Srinivasan

Violin: Chidambaram G. Badrinath

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) inta mODi (varNam) – sArangA – Adi – tiruvaTriyUr tyAgayyar (O)

2) teliyalEru rAma – dhEnukA – Adi – tyAgarAja (OS)

3) kalyANa rAmA – hamsanAdam – Adi – UthukADu venkaTakavi (A)

4)  mAmava paTTAbhi – maNirang – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar

5) manasulOni – hindOLam – Adi – tyAgarAja (OS)

6) pakkala nilabaDi – kharaharapriyA – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) mangAmbudhi hanumantA – dharmavati – Adi – annamAcAryA

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vishnudev Namboothiri for Naada Inbam

Organizer: Naada Inbam

Venue: Ragasudha Hall, Luz Avenue, Mylapore, Chennai

Vocal:  Sri Vishnudev Namboothiri

Violin: Sri B. Ananthakrishnan

Mrudangam:  R. Ramkumar 

 

List of songs:

1) nEra nammiti (varNam) – kAnaDA – kanDa aTa – rAmanAthapuram shrInivAsa iyengAr

2) rAmAbhirAmA manasu – dhanyAsi – Adi – tyAgarAja (NS)

3) AruNAcalanAtham – sArangA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (A)

4) nannu brOvu lalitA – lalitA – mishra cApu – shyAma shAstri (AS)

5) dvaitamu sukhamA – rItigauLa – Adi – tyAgarAja

6) aparAdhamula – darbAr – kanDa cApu – tyAgarAja (AS)

7) shrI subramaNyAya – kAmbOji – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

8 ) manasI dussahamayyO (padam) – Ahiri – mishra cApu – svAti tiruNAL (O)

9) jagadOdhAraNA – kApi – Adi – purandaradAsa

10) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

 

Abhishek Raghuram for NSTSS

Organizer: Nanganallur Sri Thyagaraja Sangeetha Samajam

Venue: Ranjani Hall, 15th Street, Nanganallur

 

Vocal:  Sri Abhishek Raghuram

Violin: Sri Mysore Srikant

Mrudangam: Sri Anantha R. Krishnan


 

List of songs:

1) nI daya rAdA (varNam) – AndOlikA – Adi – g.n. bAlasubramaNiam (O)

2) suguNamulE – cakravAkam – rUpakam – tyAgarAja (ANS)

3) ranganAyakam – nAyaki – Adi – muthusvAmi dIkSitar (O)

4) marivErE – latAngi – kanda cApu – paTTaNam subramaNya iyer (AS)

5) rAgam tAnam pallavi – kAmbOji – Adi (tisra gati)

     pallavi wordings: “koniyADa taramA, nI mahima”

     eDuppu – 2 counts after samam; arudi – 5 counts

6) kamalApta kula – brindAvana sArangA – Adi – tyAgarAja (A)

7) patiki hArati rE – suruTTi – Adi – tyAgarAja

8 ) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Abhishek Raghuram for Raga Tarangini Trust

Organizer: Raga Tarangini Trust

Venue: Ragasudha Hall, Mylapore, Chennai

Occasion: GNB Day

 

Vocal:  Sri Abhishek Raghuram

Violin: Sri Vittal Ramamurthy

Mrudangam: Sri Anantha R. Krishnan

Khanjira: Sri B. Shree Sundarkumar

 

List of songs:

1) ninnu kOri (varnam) – mOhanam – Adi – rAmanAthapuram shrInivAsa iyengAr (A)

2) rA rA phanishayanA – harikAmbOji – rUpakam – tyAgarAja

3) paralOka sAdhanamE – pUrvikalyANi – Adi – tyAgarAja (ANS)

4) Ananda naTEsA – tODi – rUpakam – rAmasvAmi sivan (AS)

5) rAkA shashivadanA – TakkA – Adi – tyAgarAja

6) dArini telusukoNTi – sudha sAvEri – Adi – tyAgarAja (AST)

7) porumaiyai izhandEn – simhEndra madhyamam – Adi – g.n. bAlasubramaNiam (O)

8 ) nI allAl ini – kAnaDA – Adi – g.n. bAlasubramaNiam

9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Aishwarya Shankar at The Music Academy, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Aishwarya Shankar. The concert was organized by The Music Academy, Chennai as a part of the HCL Concert Series.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Aishwarya Shankar

Violin: Sriram Sridhar

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) gnAnAnanda mayam (slOkam) – sArangA – vEdAnta dEsikan

2) inta mODi (varNam) – sArangA – Adi – tiruvaTriyUr tyAgayyar 

3) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (OS)

4) brOva samayamidE – gaurimanOhari – Adi – garbhapurivAsar (ONS)

5) karuNajUDavammA – varALi – mishra cApu – shyAma sAstri (A)

6) tuNai purindaruL – suddha hindOLam (varamu) – Adi – pApanAsam sivan

7) O ranga sAyi – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST)

8 ) konDal vaNNanai (viruttam) – rAgamAlikA – tiruppaNNAzhwAr

     muraLIdharA gOpAlA – mAND – Adi – periyasAmI tUran

9) dhIm dhIm ta na (tillAnA) – rEvati – mishra cApu – lAlguDi g. jayarAman 

10) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with N. Bhairavi and N. Malavi for Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam for the vocal concert of N. Bhairavi and N. Malavi. The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  N. Bhairavi & N. Malavi

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) ambaramE taNNIrE – kalyANi – kanDa cApu – ANDAL (S)

2) anda rAma saundaryam – kEdAragauLa – Adi – aruNAcala kavi 

3) brOcEvArevarE – shrIranjani – Adi – tyAgarAja (AS)

4) rAkA shashi vadanA – TakkA – Adi – tyAgarAja

5) shankari nIvE – bEgaDA – rUpakam – subbarAya shAstri (ANST)

6) sarvam brahmamayam – madhuvanti – Adi – sadAshiva brahmEndra

7) muraLIdharA gOpAlA – mAND – Adi – periyasAmI tUran

8 ) jO achutAnanda – kApi – kanDa cApu – annamAcArya

9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with S.M. Vilasini for Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam for the vocal concert of S.M. Vilasini. The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  S.M. Vilasini

Violin: Tirumarugal Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) nIvE gatiyani (varNam) – naLinakAnti – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)

2) svAminAtha – nATTai – Adi – muthusvAmi dIkSitar (S)

3) kaNTa jUDumi – vAcaspati – Adi – tyAgarAja (AS)

4) gnAna sabhayil – sArangA – mishra cApu – pApanAsam sivan

5) mAkElarA – ravicandrikA – Adi – tyAgarAja

6) innamum sandEha – kIravANi – mishra cApu – gOpAlakrishna bhArati (ANST)

7) hari hari rAma nAma – behAg – Adi – bhadrAcala rAmadAs

8 ) sAgara shayana – bAgEshrI – Adi – m.d. rAmanAthan

9) shankara shrIgiri – hamsAnandi – Adi – svAti tiruNAL

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Sandeep Narayan at TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Sandeep Narayan. The concert was organized by Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD), Chennai on the occasion of Garuda Sevai at the TTD Temple.

 

Sandeep sang beautifully. The atmosphere was electric with huge crowds thronging the temple.

 

The song list was as follows:

 

Vocal:  Sandeep Narayan

Violin: Tirumarugal Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  telisi rAma – pUrNacandrikA – Adi – tyAgarAja (O)

2)  tEril ErinAn – kalyANi – rUpakam – pApanAsam sivan (N)

3) eppadi manam – husEni – misra cApu – aruNAcala kavirAyar

4) garuDa gamana – nAgasvarAvaLi – rUpakam – paTTaNam subramaNya iyer (AS)

5) kalyANa rAmA – hamsanAdam – Adi – UthukADu venkaTakavi

6) O rangasAyi – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST)

7) shrInivAsa – hamsAnandi – Adi – pApanAsam sivan (O)

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vidhya Raghavan at Sastri Hall, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Vidhya Raghavan. The concert was organized by Sumanasa Foundation & V-Excel Educational Trust at Sastri Hall, Mylapore, Chennai for differently-abled children.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Vidhya Raghavan

Violin: Lavanya Raman

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  karuNimpa (varNam) – sahAnA – Adi – tiruvOTriyUr tyAgayyA

2) brOcEvArevarE – shrIranjani – Adi – tyAgarAja (AS)

3) rAkA shashi vadanA – takkA – Adi – tyAgarAja 

4) mA jAnakI – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (AST)

5) sApashyat – jOnpuri – Adi – tirupazhanam pancApakEsar

6) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Nivedita Narayanan for TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Nivedita Narayanan. The concert was organized by TTD, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Nivedita Narayanan

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  sarasUDa (varNam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer

2) brindAvana nilayE – rItigauLa – Adi – UthukADu venkaTakavi (O)

3) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – svAti tiruNAL (ANS)

4) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr

5) gandhamu puyyarugA – punnAgavarALi – Adi – tyAgarAja

6) dayarAni dayarAni – mOhanam – kanDa cApu – tyAgarAja (AS)

7) ETi janma – varALi – misra cApu – tyAgarAja

8 ) kSaNamEva gaNyamanyE – bauLi – Adi – UthukADu venkaTakavi

9) kaligiyunTE – kIravANi – Adi – tyAgarAja (AST)

10) vaira kirIDam aNindu (viruttam) – sAvitrI

        vEnkaTaramaNan – sAvitrI – Adi – brazil subramaNiam

11) ashTalakSmI namOstutE – rAgamAlikA – Adi – citravINA ravikiraN

12) muddugArE yashOdA – kurinji – Adi – annamAcAryA

13) makuTakE mangaLam (mangaLam) – madhyamAvati – Adi – purandaradAsa

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Shri R. Suryaprakash at Ambattur, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Shri R. Suryaprakash. The concert was organized during the chaturmasya vratam of the acharya of Shri Chakra Maha Meru Peedam at Ambattur, Chennai.

Shri Suryaprakash sang very well. Performing at venues different from the usual city based auditoriums somehow always has its charm and this one was no exception. Overall, a very satisfying experience.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Shri R. Suryaprakash

Violin: Villivakkam Shri Raghuraman

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  shruti smriti purANam (shlOkam) – cittaranjani

     nAda tanumanisham – cittaranjani – Adi – tyAgarAja (S)

2) jAlandhara – valaji – rUpakam – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (ANS)

3) kamalAmbA – Anandabhairavi – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar (O)

4) sEvikka vEnDum – AndOlikA – Adi – muthuthAnDavar (S)

5) abhayAmbA jagadambA – kalyANi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (AST)

6) puNNiyam oru kODi – kIravANi – Adi – periasAmI thUran (O) 

7) ten pazhani vElavanE (viruttam) – rAgamAlikA (behAg, dvijAvanti, sindhubhairavi)

    nALai enru oruNAL varumA – sindhubhairavi – Adi – yAzhpANam vIramaNi

8 ) veLLai tAmarai – bhImpLAs – Adi – subramaNya bhArati

9) dEvan kE pati – darbAri kAnaDA – rUpakam – svAti tiruNAL (O)

10) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

11) vAzhiya senthamizh – madhyamAvati – Adi – subramaNya bhArati

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)