tnsk-mmu

Venue: Kumara Raja Muthiah Hall, Chettinad Vidyashram, MRC Nagar, Chennai

Vocal: T.N.S. Krishna

Violin: Shertalai Sivakumar 

Mrudangam: B. Ganapathyraman


List of songs:

1) manamohana (varnam) – mohanam (os)

2) shakti ganapatim – nattai (ons)

3) mandasmita (viruttam) – hamsanadam
krupanidhe – hamsanadam

4) saravanabhava – pashupatipriya

5) uruvai (viruttam) – shankarabharanam
manadirkisaindha – shankarabharanam (anst)

6) mavur valam – sindhubhairavi

7) tillana – hamsanandi

8) madhyamavati (o)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)


abhi-mmu(Photo courtesy: Facebook post of Subhasree Thanikachalam, Maximum Media)

 

Venue: Youth Hostel, Indira Nagar, Adyar, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: Parur M.S. Ananthakrishnan

Mrudangam: Anantha R. Krishnan

Kanjira: K.V. Gopalakrishnan

 

List of songs:

1) evarani – devAmrutavarshini

2) rAkA shashivadana – Takka (a)

3) manasA mana – vardhani (ans)

4) aparAdhamulanOrva – rasALi (as)

5) varanArada – vijayashri (ons)

6) mOkSamu galadA – sAramati (ast)

7) patiki hArati – suruTTi

8) ni nama rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)


abhilm

 

Venue: Arkay Convention Center, Luz, Mylapore, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: Mysore Srikanth

Mrudangam: Anantha R. Krishnan

Kanjira: B. Shreesundarkumar

List of songs:

1) mudumOmu – sUryakAntam (OS)

2) rAmAbhirAmA – darbAr (AS)

3) sAma gAna lolE – hindOLam (ANST)

4) bhavanutE – mOhanam (O)

5) murugA murugA – sAvEri (O)

6) rAgam tAnam pallavi – aTANA, pUrvikalyANi and mAND – Adi (tisra gati) (T)

   pallavi words: ra ra rajeeva lochana, ati vegame
eduppu: samam arudi: 5 aksharam

7) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)


Venue: Utopia, Near Olde Bangalore Resort, Tarabanahalli, Bangalore

 

Vocal: Abhishek Raghuram

Violin: H.M. Smitha

Mrudangam: Anantha R. Krishnan

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vAtApi gaNapatim – hamsadhwani – Adi – muthusvAmi dIkSitar (AS)

3) vinatA suta vAhana – jayantasEnA – Adi – tyAgarAja (AS)

4) ADamODi galadE – cArukEsi – Adi – tyAgarAja

5) mInAkSI mEmudam dEhi – gamakakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) mAyammA – Ahiri – Adi – syAma sAstri

7) rama deivama – suruTTi – rUpakam – tyAgarAja

8) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)


Organizer & Venue: Sri Thyagaraja Sangeetha Vidwath Samajam, Chennai

 

Vocal:  Shri Sanjay Subrahmanyan

Violin: Shri S. Varadarajan

Mrudangam:  Shri S.J. Arjun Ganesh

 

 

List of songs:

1) sAmaja vara gamanA – hindOLam – Adi – tyAgarAja (S)

2) paralOka bhayamu – mandAri – Adi – tyAgarAja

3) sAmiki sari – bEgaDA – rUpakam – tyAgarAja (AS) 

4)  shrI ramya cittAlankAra – jayamanOhari – Adi – tyAgarAja 

5) amma rAvamma – kalyANi – kanDa cApu – tyAgarAja (AN)

6) nI dayacE – yadukulakAmbOji – Adi – tyAgarAja

7) nI vaNTi deivamu – bhairavi – Adi – tyAgarAja (A)

8 ) vinavE O manasA – vivardhani – rUpakam – tyAgarAja

9) eTula brOtuvO – cakravAham – mishra cApu – tyAgarAja (AST)

10) evvarE rAmayyA – gAngEyabhUshaNi – Adi – tyAgarAja

11) sAgaruNDu veDalenidO – yamunAkalyANi – rUpakam – tyAgarAja (O)

12) uyyAla lUgavayyA – nIlAmbari – kanDa cApu – tyAgarAja (O)

13) rAmacandra nI daya – suruTTi – Adi – tyAgarAja

14) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)


Played mrudangam for the vocal concert of Sandeep Narayan. The concert was organized by Kalpakkam Sangeetha Sabha at Sri Varasiddhi Vinayakar Temple, Kalpakkam.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Sandeep Narayan

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (S)

3) eppaDi manam – husEni – mishra cApu – aruNAcala kavirAyar 

4)  kAlai thUkki ninru – yadukula kAmbOji – Adi – mArimuthu piLLai (A)

5) parAmukhamadEnO – shUlini – Adi – kOTIshvara iyer (AS)

6) ennALu urakE – shubapantuvarALi – mishra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) tunbam nErgayil – dEsh – Adi – bhAratidAsan (O)

8 ) uppum karpUramum (viruttam) – shrIranjani

      kANa vEnDAmO – shrIranjani – catusra Ekam (tisra gati) – pApanAsam sivan

9) tillAnA (nAdhrudhIm tanana) – sindhubhairavi – Adi – UthukADu venkaTakavi (O)

10) nI nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)


Played mrudangam for the vocal concert of Rithvik Raja. The concert was organized by Gana Mukundhapriya at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Rithvik Raja

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1) sukhi evvarO – kAnaDA – Adi – tyAgarAja (S)

2) teliyalEru rAma – dhEnukA – Adi – tyAgarAja (AS)

3) rAmacandrENa samrakSitOham – mAnji – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

4)  marivErE – shanmukhapriyA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (A)

5) mundu vENuka – darbAr – Adi – tyAgarAja (ANT)

6) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr (O)

7) rAmanai bhajithAl – mAND – Adi – pApanAsam sivan (O)

8 ) rAmacandrAya janaka (mangaLam) – kurinji – Adi – bhadrAcala rAmadAs

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers